Firma I

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Tržní hospodářství, podnikání, konkurence, reklamay

Očekávaný výstup

Žáci ve skupinách založí firmu a vytvoří prezentaci, kde představí výrobek/službu.

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Na úvod si společně zopakujeme základní ekonomické otázky a principy fungování tržního hospodářství. Žáci se pak rozdělí do skupin (4 ­ 5 osob) a společně “založí firmu”.

Uvědomění - popis činností

1. Žáci budou pracovat na webových stránkách www.linoit.com.  
2. Jejich úkolem je vymyslet, co bude firma vyrábět, případně jaké služby bude poskytovat. Výrobek/službu pak představí (využití, přínos, kvalita, vyjímačnost ....).
3. Na základě toho, pak navrhnou název a logo firmy. Ty musí oslovit spotřebitele a vystihnout podstatu výrobku/poskytované služby.
4. Na závěr si žáci zvolí strategie prezentace výrobku/služby a vymyslí trefný slogan, který zaujme veřejnost.
5. Pokud zbyde čas, začnou žci na základě zvolené strategie oslovení spotřebitelů pracovat na reklamním spotu.

Reflexe

Žáci si popíší principy fungování tržního hospodářství, zodpoví základní ekonomické otázky a chapou jejich význam. Žáci vysvětlí, co je konkurence a vyjmenují strategie, které mohou podnikatelé využít k oslovení spotřebitele.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen. Pro registraci na stránce www.linoit.com  je možné využít přihlašovací údaje na google, facebook nebo twitter. Stránky jsou pouze v angličtině.

Odkazy:

www.linoit.com