Fyzika s tablety

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Číselné obory - reálná čísla a jejich vlastnosti

Očekávaný výstup

Žák se seznámí s určováním číselných oborů pomocí programu Wolfram Mathematica

Popis

Potřebné znalosti:

Základní ovládání programu Wolfram Mathematica - zápis výrazů a funkcí programu

Úvodní aktivity - evokace:

V rámci předchozích hodin se žáci seznámili s definičními obory a určovali, zda zadané číslo patří do příslušného číselného oboru.

Uvědomění - popis činností:

  • Rozdání notebooků
  • Seznámení/opakování základních funkcí programu - +-*/ odmocnina, zlomek.
  • Seznámení/opakování zápisu funkcí programu Mathematica.
  • Příkaz Element - příkaz pro určování definičních oborů a jeho parametry.
  • Určování definičních oborů zadaných čísel žáky.
  • Vybrání notebooků

Reflexe

Nejprve měli žáci zpětnou vazbu díky úlohám, které řešili dříve a znali správnou odpověď. Celkově byla hodina velmi podnětná, jelikož se žáci seznámili s nástrojem, který umožnil “řešit úlohy za ně”.

Poznámka

Pokud už žáci program znají, stačí na určování definičních oborů, kratší doba.

Rizika

Žáci si musí pohlídat základní syntax programu - funkce začínají velkým písmenem a ukončování funkcí hranatou závorkou.

Odkazy

Kusák R.: Číselné obory, dostupné na http://www.radim-kusak.net/wp-content/uploads/2012/03/Ciselne_obory-.zip [cit. 2014-10-01]