Classroom ­ politická mapa světa

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Politická mapa světa, státní zřízení

Očekávaný výstup

žáci aktivně používají aplikaci Google Classroom, vyhledají zadaný úkol a vypracovaný vrátí přes aplikaci Google Classroom vyučujícímu, rozlišují jednotlivá státní zřízení a určí typ státního zřízení u vybraných států, vysvětlí rozdíly

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, počítač a dataprojektor. Tématem hodiny je Politická mapa světa ­ státní zřízení. Cílem hodiny bylo seznámit žáky s aplikací Google Classroom. Dále žáci řešili úlohy zadané přes Google Classroom týkající se státního zřízení.

Evokace

V rámci evokace byli žáci seznámeni s aplikací Google Classroom. Žáci se přihlásili přes Google účet (je možné jim pozvánku poslat e­mailem, nebo žáci při zapisování do kurzu zadají kód, který najde vyučující ve svém kurzu) a v aplikaci se zapsali na daný kurz (v tomto případě 5.G ­ zeměpis).

Uvědomění - popis činností

Poté, co se žáci přihlásí do kurzu, najdou zadání úkolu. V našem případě jde o Politickou mapu světa ­ státní zřízení.

Úkoly:

1. Jaký je rozdíl mezi parlamentní a prezidentskou republikou? Existuje ještě jiný typ republiky? Přiřaďte k tyto státy: USA, Rusko, Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Francie
2. Jaký je rozdíl mezi konstituční a absolutistickou monarchií? Přiřaďte tyto státy: Velká Británie, Kanada, Saúdská Arábie, Španělsko, Maroko, Japonsko, SAE
3. Zjistěte, kterým státům patří tato závislá území: Falklandy, Nová Kaledonie, Guam, Grónsko
4. Jaké státní zřízení je v Číně, Vietnamu, Laosu? Žáci vyhledávají informace na internetu, mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Po zodpovězení zadaných otázek odešlou úkol vyučujícímu. Vyučující má možnost úkol okomentovat a také ohodnotit.

Reflexe

Reflexe této hodiny proběhne jako zpětná vazba žákům ­ kontrola jejich odpovědí, případný komentář a ohodnocení.

Poznámka:

Aplikaci je možné spustit jak na noteboocích tak na tabletech. Hodina je vhodná pro individualizaci výuky, každý student pracuje svým vlastním tempem.

Zpětná vazba z hodiny

Hodina dopadla podle mého očekávání, žáci byli aktivní, samostatně pracovali. Žáci si navzájem pomáhali, pokud si někdo s něčím nevěděl rady, ostatní mu ochotně pomohli. Ve třídě bylo 26 žáků, všichni pracovali na notebooku, aplikace fungovala bez problémů.

Rizika:

Odkazy:

https://www.google.com/edu/classroom/