Subsaharská Afrika ­ orientace

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální geografická charakteristika Afriky

Očekávaný výstup

žáci si na základě předchozí práce s pracovním listem otestují úroveň svých znalostí k výše zmíněnému tématu, díky možnosti zopakovat si testování sami korigují předchozí chyby.

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Žáci pracují individuálně, každý sám se svým mobilním zařízením.
Jejich úkolem je otestovat vlastní znalosti regionu, které získali vyplněním pracovního listu
(předchozí školní i domácí práce). Žáci se pomocí svých účtů připojí do aplikace google ­ classroom, kde najdou sdílený odkaz (testovací program na geografickou orientaci) Žáci mají možnost testování absolvovat 3x. Rozhodující pro hodnocení je 3.pokus, jehož výsledek mohou/nemusí poskytnout vyučujícímu jako zdroj pro hodnocení.

téma: Afrika

Evokace

V této fázi dojde k představení(zadání) a vysvětlení úkolu. Studenti se seznámí s prostředím, ve kterém budou pracovat a testovat své vlastní znalosti

Uvědomění - popis činností

Studenti se prostřednictvím aplikace google.classroom přihlásí do společného webového prostředí ­ kde najdou odkaz na testovací software a přesně popsané podmínky testování. Absolvují max. 3 testovací pokusy,výsledek nejlepšího z nich přepošlou zpět vyučujícímu, který tak získá zpětnou vazbu od všech studentů najednou. Práce studentů může být limitována buď časem nebo počtem pokusů.

Reflexe

Reflexe se díky testovacímu softwaru odehrává přímo jako zpětná vazba individuálně každému studentovi.

Odkazy:

http://online.seterra.net/en/ex/56 

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů, netradiční forma opakování se setkala s pozitivní odezvou.