Národní parky Afriky

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Makroregion Subsaharská Afrika

Očekávaný výstup

studenti s pomocí aplikací Powerpoint a Google Classroom vyberou a zpracují zadaný úkol(prezentace vybraného národního parku), který přes aplikaci Google Classroom odevzdají vyučujícímu

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, počítač a dataprojektor a ostatní multimediální zařízení, na kterých je možno připojení na školní účet. Tématem hodiny jsou národní parky Afriky. Cílem hodiny je seznámit žáky s přírodními podmínkami v různých částech makroregionu Subsaharská Afrika. Hlavním informační zdrojem jsou prezentace, které si ve dvojicích připravili sami studenti. Jako velmi vhodný organizační prostředek lze použít aplikaci Google Classroom. Studenti se v rámci aplikace GC přihlašují do společného formuláře, kde si vybírají libovolný národní park (ostatní mají přehled o již vybraných tématech a tak nedochází k duplicitám). Po zpracování prezentace dochází k odevzdání práce opět na spolčné webové rozhraní (tedy GC) a tak mají všichni studeti k dispozici práce ostatních ­ jako studijní materiál.

Evokace

V rámci evokace byli studenti seznámeni s aplikací Google Classroom, přihlásili se přes Google účet (je možné jim pozvánku poslat e­mailem, nebo žáci při zapisování do kurzu zadají kód, který najde vyučující ve svém kurzu) a v aplikaci se zapsali na předem připravený kurz .

Uvědomění - popis činností

Po prezentaci jednotlivých referátů je důležité shrnout fg podmínky dané oblasti. Dílčím úkolem je zakreslit polohu jednotlivých národních parků do mapy (kterou studenti získali na začátku hodiny)


Studenti vyhledávají informace na internetu a mohou se zaměřit i na další charakteristiky jednotlivých oblastí (např. sociogeografické ­ pytláctví, ohrožené druhy zvířat atd.).

Reflexe

Reflexe této hodiny probíhá následnou diskuzí nad jednotlivými prezentacemi. Ta probíhá většinou ve dvou rovinách ­ jednak otázkami k prezentaci a následně hodnocením některého z posluchačů.

Poznámka:

Aplikace GC je velmi vhodným pomocníkem při organizaci výuky, který umožňuje jak studentům, tak i vyučujícímu využívat dnešní multimediální techniku.

Odkazy:

https://www.google.com/edu/classroom/