JAR

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Charakteristika nejvyspělejší země makroregionu ­ Subsaharská Afrika

Očekávaný výstup

žáci pomocí vyplnění pracovního listu vytvoří charakteristiku konkrétní země

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Žáci budou pracovat samostatně.
Jejich úkolem je vyplnit otázky v pracovním listu. Po zpracování listu ( cca 1 vyučovací hodina) je náplní druhé hodiny diskuze nad otázkami a hledání nejpřesnější varianty odpovědí.

Evokace

Evokace probíhá formou opakování základních pojmů a charakteristik, které se objevily v souhrnné charakteristice makroregionu.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění si studenti pomocí zadávání klíčových hesel hledají odpovědi na zadané otázky. Vybírají a kombinují odpovědi z různých zdrojů ( hlavně internet a učebnice). V rámci druhé hodiny konzultují a obhajují své odpovědi s ostatními. Zpracování informací vzniká na webovém rozhraní Google (Classroom), kde má každý student nasdílen vlastní pracovní list, který v elektronické podobě upravuje a vyplňuje. Výhodou pro učitele je možnost sledovat práci studentů v hodině a korigovat případně honotit jejich práci.

Reflexe

Reflexe probíhá opět jako skupinová práce, která je založena na srovnání odpovědí jednotlivců. Na základě srovnání vzniká výsledná charakteristika daného makroregionu nebo země .