charakteristika vybraných problémů

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

obecná socio­geografická charakteristika Afriky

Očekávaný výstup

žáci na základě skupinové práce vytvoří ucelenou charakteristiku vybraného afrického problému, který interaktivním způsobem představí ostatním skupinám

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Žáci mohou pracovat v různě početných skupinách.
Jejich úkolem bude zmapovat aktuální informace týkající se předem vybraného afrického problému. Pomocí aplikace linoit (“nástěnka”) vzniká souhrnná informace o jednotlivých problémech, kterou následně skupiny prezentují ostatním.

téma: Afrika

Evokace

Evokace probíhá pomocí celotřídní diskuze ­ na téma: nejvážnější problémy Afriky. Z této diskuze vzejdou hlavní témata skupinových prací (hl.problémy Afriky)

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění si studenti vyberou jeden z hlavních problémů, ke kterému pomocí internetu sbírají co nejvíce informací. Mohou pracovat jak skupinově, tak i jednotlivě na různých tématech celkové charakteristiky. Získané poznatky mohou pomocí aplikace linoit “připínat” na společnou nástěnku, která výsledně tvoří hlavní informační databázi konkrétních problémů. Práce s aplikací linoit je založena na přidávání příspěvků do společného prostředí (charakterizující v našem případě konkrétního problému) Aplikace umožňuje interaktivními prostředky zatraktivnit výuku přidáváním různých videí, obrázku aj.

Reflexe

Reflexe probíhá opět jako prezentace výsledků prací jednotlivých skupin. Výhodou je, že lze stále doplňovat další informace a postřehy k daným problémům, které mohou vzejít například z následné diskuze po jednotlivých prezentacích. A tím zvyšovat kvalitu učebních materiálů.

Poznámka:

Odkazy:

www.linoit.com