Brazílie ­ obyvatelstvo a sídla -Poznej Brazílii díky fotbalu II

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální geografická charakteristika makroregionu Latinská Amerika

Očekávaný výstup

žáci charakterizují největší města Brazílie

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Studenti se na na podkladě velké globální události (MS ve fotbale) seznámí s geografií dané země ­ Brazílie. Práce bude navazovat na předchozí hodinu (ZE­Ma­009 ­ Brazílie ­ obyvatelstvo a sídla), kde byla vytvořena mapa brazilských měst, která hostila MS ve fotbale 2014. V rámci těchto hodin bude vytvořena detailnější charakteristika jednotlivých oblastí(sídel), která bude obsahovat podrobnou informaci o fyzickogeografických a sociogeografických podmínkách v daných oblastech či regionech. Práce s IT bude v tomto případě založena na hledání informací na různých geografických servech a v následné prezentaci nalezených a zpracovaných informací.

Evokace

Evokace navazuje na práci v předchozích hodinách ­ tedy na tvorbu mapy. Nadstavbu v tomto případě tvoří snaha zatím ”z vlastní hlavy” charakterizovat přírodní podmínky(klima atd.) města, které budu blíže zpracovávat.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění si studenti začínají vyplňovat osnovu, kterou dostanou pro zpracování jednotlivých měst. Hledají informace, zpracovávají je a hledají/vytváří nejlepší formu, jak prezentovat ostatním výsledky své práce.

Charakteristika města obsahuje:

1. Lokalizaci (mapu) – města
2. Popis přírodních podmínek, které ovlivňují život v dané oblasti
3. Postavení města v rámci regionu
4. Hospodářská charakteristika
5. Kulturní charakteristika
6. Seznámení se stadionem, na kterém se odehrálo MS

Reflexe

Reflexe probíhá jako představení jednotlivých měst a následná diskuze.

Zpětná vazba z hodiny

Tato metodika byla vytvořena jako další navazující část zpracování tématu : Latinská Amerika. Protože Brazílie má v tomto regionu zásadní postavení je potřeba věnovat zpracování a prezentacím alespoň 3 vyučovací hodiny. Vzhledem k celkem velkému množství informací, které během prezentací přicházejí, je vhodné shrnovat po každém představení to podstatné a důležité.