Severní Amerika ­ charakteristika fyzicko- geografických regionů Severní Ameriky

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální geografická charakteristika Severní Ameriky

Očekávaný výstup

žáci vytvoří na základě individuální práce ucelenou fyzicko-geografickou charakteristiku Severo­amerického kontinentu

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Žáci budou pracovat individuálně.
Jejich úkolem bude popsat vybranou přírodní oblast z nabízené tématické mapy. Úkol zpracovávají podle přesného zadání (popis úkol v rámci úkolu na classroomu). Pomocí aplikace linoit (“nástěnka”) vzniká souhrnná informace o jednotlivých oblastech.

Evokace

Evokace probíhá vymezením jednotlivých regionů ­ “načtením tématické mapy, která jednotlivé regiony pomocí metody kartogramu popisuje a vymezuje. Dříve než začnou s hledáním informací, tak rozmýšlejí strukturu a podobu konečné prezentace, která pomůže vytvořit souhrnnou informaci o přírodních podmínkách v Severní Americe.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění si studenti hledají informace k vyplnění “šablony” o jednotlivých přírodních regionech. Základními body šablony jsou ­ přesná lokalizace regionu, popis přírodních podmínek dané oblasti, obrazová příloha a případně zvláštnosti a specifika daného regionu. Samozřejmě jako další přidaná hodnota je osobitý pohled studenta na danou oblast. Práce s aplikací linoit je založena na přidávání příspěvků do společného prostředí (charakterizující v našem případě makroregion Severní Amerika) Aplikace umožňuje interaktivními prostředky zatraktivnit výuku přidáváním různých videí, obrázků, grafů aj.

Reflexe

Reflexe probíhá opět jako prezentace výsledků. Velmi dobré je následné určení specifik jednotlivých regionů. Vzniká tak vlastně učební materiál pro možné opakování.

Poznámka:

Odkazy:

www.linoit.com 

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů, ve třídě vládl velmi příjemná ­ pracovní atmosféra. Pro dosažení kvalitnějšího a obsáhlejšího materiálu je vhodnější věnovat této metodě minimálně 2 vyučovací hodiny