Školní kolo zeměpisné olympiády - Regionální a fyzická geografie

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Opakování Regionální a fyzické geografie

Očekávaný výstup

studenti si v zeměpisném semináři vyzkouší vytvořit baterii geografických otázek na konkrétní téma či region

Popis

Průběh hodiny

V hodinách se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Studenti budou rozděleni do 4 skupin dle vypsaných věkových kategorií. V rámci práce ve skupině studenti tvoří test, který bude sloužit k organizaci školního kola zeměpisné olympiády

Evokace

Studenti se seznámí s tématy pro jednotlivé kategorie, vytvářejí seznam pojmů typických pro jednotlivé kategorie

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění se studenti na základě seznamu pojmů pokoušejí vytvářet otevřené i uzavřené otázky, kterými by co nejlépe zmapovali vědomosti soutěžících v jednotlivých kategorií. Diskutují nad výběrem jednotlivých otázek, hledají na internetu potřebnou obrazovou dokumentaci a vybírají nejvhodnější formu otázek.

Reflexe

Reflexi a hlavní výstup představuje organizace školního kola zeměpisné olympiády, kdy studenti zeměpisného semináře organizují zeměpisnou olympiádu pro ostatní studenty školy, podílejí se na zpracování a vyhodnocování výsledků.

Zpětná vazba z hodiny

V rámci hodin, ve kterých studenti připravovali zeměpisnou olympiádu, panovala velmi pracovní atmosféra. Studenti si vyzkoušeli jinou roli, do které se naprostá většina z nich velmi rychle vžila. Práce na tvorbě zadání vyžadovala z jejich strany velmi intenzivní spolupráci i mimo hodiny semináře (v prostředí Classroomu) a samozřejmě i využití všech možných IT technologií (internetem počínaje a Excelem konče) při samotném zadávání a vyhodnocování výsledků.