Světová hospodářská krize - Kdo nebo co zavinilo světovou hospodářskou krizi?

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

mapování aktuální světové geopolitická situace

Očekávaný výstup

pochopení základních příčin vzniku světové hospodářské krize

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Studenti budou pracovat individuálně. Pomocí práce s internetem se pokusí odpovědět na otázky mapující vznik, průběh, příčiny a následky této důležité geopolitické události.

Evokace

V rámci evokace studenti diskutují na téma: Světová hospodářská krize. Prezentují své znalosti a snaží se o jejich časové určení

Uvědomění - popis činností

Hlavní část hodiny je naplněna samostatnou prací, která je založena na sledování streamového dokumentu, který se zabývá tématem hospodářské krize. Pomocí informací získaných z dokumentu studenti odpovídají na předem připravené otázky. Tyto otázky postihují příčiny krize, následky a řešení, potenciální vývoj a regionální diferenciaci.

Odkaz:

https://www.stream.cz/slavnedny/10003496­den­krachu­banky­lehman­brothers­15­zari 

Reflexe

Hlavním výstupem je diskuze nad tématem, vytvoření informačního základu a spojování dosavadních informací s novými poznatky.

Zpětná vazba z hodiny

Hodiny proběhly bez problémů, po získání dostatečného množství informací byla diskuze velmi zajímavá. Hlavním přínosem zapojení streamovaného informačního videa do výuky je umožnění individuálního tempa zpracování informací jednotlivým studentům. V případě složitého tématu (jako např. Hospodářská krize) je to základní předpoklad pro pochopení dané problematiky.