Demografie Číny

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální geografie

Očekávaný výstup

demografická charakteristika nejlidnatější země světa

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony.IT technologie budou využívány pro seznámení se se základními demografickými statistikami souvisejícími s vývojem počtu obyvatel Číny

Evokace

V rámci evokace si studenti zopakují zásady interpretace grafu ­ pyramidy života

Uvědomění - popis činností

Studenti pomocí informací, které získají studiem grafů charakterizují demografický vývoj Číny za posledních 60 let. Zaměří se na vývoj celkového počtu obyvatel a rozdíl mezi počtem mužů a žen ve sledovaném období.

Odkazy:

http://populationpyramid.net/china/ 

http://www.google.com/publicdata/explore?ds=ekkjqrh9nemih_&ctype=l&met_y=population&hl=en_US&dl=en_US 

Reflexe

Výstupem by měly být odpovědi na následující otázky:

1. Jak se změnil počet obyvatel Číny mezi lety 1950 -­ 2010
2. Ve kterém období došlo k největším změnám?
3. Jak se projevila “politika jednoho dítěte” na změny v celkovém počtu obyvatel?
4. Jaký je poměr mužů a žen v současné čínské populaci? Proč?
5. Pokuste se odhadnout dopady politiky jednoho dítěte

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů