Obyvatelstvo ČR

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální geografie

Očekávaný výstup

studenti odvodí z vývojových grafů(pyramidy života) nejdůležitější období demografického vývoje ČR

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. V úvodní části hodiny se studenti seznámí se zadáním úkolu, hlavní část je věnována analýze pyramid života pro jednotlivá období a hledání zásadních demografických událostí. Na závěr konzultují v rámci skupin své analýzy.

Evokace

Evokaci představuje zopakování znalostí o pyramidě života, její využívání a interpretace

Uvědomění - popis činností

Studenti pracují na stránkách Českého statistického úřadu, kde sledují vývoj tvaru grafu (pyramidy života) v jednotlivých obdobích. Jejich úkol spočívá ve výběru důležitých událostí, které ovlivnily demografický vývoj v ČR. Výběr diskutují uvnitř skupiny a následně prezentují odpovědi na předem zadané otázky.

Otázky:

1. V jakých letech byly zaznamenány na území ČR největší populační přírůstky?
2. Které události souvisejí s největšími změnami
3. Jaký vývoj předpokládají demografové v budoucnu?

Odkazy:

http://www.czso.cz/ 

http://www.czso.cz/animgraf/cz/ 

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů