Obyvatelstvo ČR očima demografů

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální a socioeknomická geografie ČR

Očekávaný výstup

studenti se seznamují s různými demografickými statistikami, které zpracovává demografie pro území ČR

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. V úvodní části hodiny se studenti rozdělí do pracovních skupin, které zpracovávají vybranou demografickou charakteristiku ČR. Svojí práci na závěr hodiny prezentují ostatním.

Evokace

Evokaci představuje seznámení s demografii jako vědou, která studuje obyvatelstvoa jeho chování. Poznávají různé statistické ukazatele a vybírají vhodný pro zpracování.

Uvědomění - popis činností

Studenti pracují na stránkách Českého statistického úřadu, kde hledají informace týkající se vybraného tématu. Sledují časové řady, změny v hodnotách i jednotlivých historických obdobích, případně regionální odlišnosti. Na závěr se pokusí o zobecnění a vytvoření celkové demografické charakteristiky pro celou ČR. Po prezentaci následuje diskuze jejímž výsledkem by měla být demografická charakteristika ČR

Odkazy:

http://www.czso.cz/ 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/grafy_populacniho_vyvoje_1950_2013 

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů