Představuji kraj ČR II.

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

regionální a socioeknomická geografie ČR

Očekávaný výstup

prezentace seminární práce

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety, notebooky nebo chytré mobilní telefony. Hodina je věnována prezentaci seminárních prací

Evokace

Evokaci představuje zopakování zadání seminární práce, vysvětlení průběhu hodnocení.

Uvědomění - popis činností

Studenti postupně prezentují výsledky seminárních prací, v rámci prezentace diskutují s “publikem”. Na závěr každé prezentace je řízená diskuze nad problémovými částmi regionu. Po skončení prezentace následuje společné hodnocení dle předem domluvených kritérií.

Hodnocení

Práce bude hodnocena podle několika kritérií a bude se skládat ze dvou známek. První za obsah práce a druhá za prezentaci. Na hodnocení se podílí skupina složená z posluchačů (Vás) a vyučujícího (Mě).

Hlavní

® Obsah předepsaných prvků skupiny A. popř.B
® Obsahová správnost
® Prezentace a obhajoba práce

Doplňková

® Grafické zpracování
® Počet kritérií skupiny C

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů