Plánování výletu

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

cestovní ruch, praktická příprava pro cestování

Očekávaný výstup

itinerář dvoudenního výletu v tabulce

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

Žáci pracují ve dvojicích.Notebook používají celou hodinu. Plánují dvoudenní nebo třídenní výlet v České republice. Vyhledají v jízdních řádech a zapíší do tabulky čas odjezdu z Kralup nad Vltavou a další spojení až do cílové stanice. Vyberou ubytování, stravování a naplánují program ( sportovní, kulturní, pěší túru). Zapíší časový harmonogram a předpokládané finanční náklady ( jízdné, ubytování, strava, vstupné).

Očekávám spolupráci ve dvojici, maximální využití času a pohotovou orientaci na internetu.
Následující hodinu zeměpisu prezentují ústně výsledky své práce ostatním.

Každá dvojice dostala tuto tabulku:

Plánování výletu – itinerář cesty
Uveďte rozpis míst, jimiž cesta povede, vzdálenosti v kilometrech mezi jednotlivými místy, přesně
stanovené doby odjezdů a příjezdů, plánované zastávky, čas na ně určený a poznámky k programu na zastávkách (např. prohlídka zámku, vyhlídka s fotografováním apod.), stanovené doby a místa obědů a večeří, předpokládané finanční náklady.

Zpětná vazba z hodiny

Technika fungovala bez problémů. Žáci byli upozorněni předem, že si mají promyslet, kam budou “cestovat”.
Problémy byly s časem ­ během 45 minut stihla polovina žáků dokončit zadaný úkol. Ti, kteří neměli promyšlený cíl cesty předem, ztratili potřebný čas výběrem lokality a nestihli vypracovat celý úkol. Hodinu lze zopakovat, ale chce to cca 60 minut.
Všechny dvojice prezentovaly své výlety následující hodinu, doma dohledaly, co v hodině nestihly.