Grusskarten

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

pozdravy, blahopřání k různým příležitostem (narozeniny, brzké uzdravení, Vánoce, Velikonoce, Valentýn, atd.), pozvánky, pohlednice z dovolené

Očekávaný výstup

žáci formulují blahopřání, pozvánku, píšou pohled z dovolené, dbají na formální stránku daného útvaru (oslovení, úvod, závěr a rozloučení, podpis), tvoří rozkazovací způsob sloves

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety (či notebooky). Tablety budou využity pro vyplnění zvoleného on­line blahopřání, pozvánky či on­line pohlednice a k jejímu následnému odeslání. V hodině se bude také pracovat s aplikací Google translate popřípadě jiným překladačem.

téma: Grusskarten

Evokace

V rámci evokace žáci zopakují, jakou formální stránku má přání, blahopřání, pozvánka a pohlednice z dovolené, na co nesmí při psaní těchto útvarů zapomenout. Na tabuli napíšeme různé typy oslovení, pozdravů, závěrečných formulací a rozloučení, které používáme u formální či neformální komunikace a u vykání a tykání. Je dobré žáky upozornit na dodržení vykání / tykání v celé práci, jde o častou chybu při psaní strukturovaných písemných prací.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění budou studenti pracovat samostatně. Jejich úkolem bude vyplnit jedno (při dostatku času je možné i více) on­line přání, blahopřání, pozvánku či pohlednici z dovolené. Zadání cvičení lze najít v učebnici Direkt neu 1, Lektion 7 na straně 84. V době, kdy jsme tyto on­line pohlednice psali a posílali, však nefungovala webová stránka, uvedená v učebnici: www.grusskarten­e­cards.de 

Na internetu je však možné najít celou řadu dalších webových stránek, na kterých je možné napsat on­line pohlednici a odeslat ji na příslušnou mailovou adresu. žáci kvinty pracovali s těmito webovými stránkami:
www.grusskartenfreunde.de 
www.witchtree­grusskarten.de 
www.kisseo.de 

Na daných internetových stránkách nejprve žáci zvolí téma, jaké by pohlednice měla mít (např. Geburtstag, Danke schön, Liebesgrüsse, atd.). Poté zvolí motiv pohlednice. Do kolonky “Nachricht” napíší své sdělení, k on­line pohlednici je možné připojit i hudební doprovod, následně vyplní pole “Absender” (odesílatel) a “Empfänger” (příjemce). Po vyplnění všech kolonek je možné nechat si on­line pohlednici přehrát a poté odeslat. V rámci hodiny měli studenti za úkol poslat jednu on­line pohlednici vyučující na její e­mailovou adresu a tedy zvolit vykání a formálnější způsob komunikace, žáci, kteří zvládli zadaný úkol rychleji, posílali on­line pohlednici svým spolužákům.

Reflexe

Při reflexi žáci zopakovali pojmy, které jsou důležité při odesílání nejen on­line pohlednic,ale například i e­mailů či dopisů (odesílatel, příjemce, odeslat, připojit, atd.). Zopakovali jsme formální stránky daných útvarů a slovní zásobu a fráze používané při psaní blahopřání, pozdravů, pohlednic z dovolené a přáníček k různým dalším příležitostem.

Poznámka:

Žáci pracují v hodině samostatně, výstup jejich práce je kontrolovatelný a hodnotitelný, protože výsledek své práce na konci hodiny odešlou vyučujícímu.

Zpětná vazba z hodiny

evokace

při evokaci vše proběhlo podle očekávání, studenti mají téma Glückwünsche již probrané, proto je jejich slovní zásoba k tématu poměrně široká.

uvědomění

studenti pracovali samostatně, všichni mají zkušenosti s internetovými překladači a dobře si poradí s překladem pojmů.
Potěšilo mě, že žáci pracovali se zaujetím, vyplňování a odesílání on­line pohlednic je bavilo.

reflexe

při reflexi žáci aktivně vyjmenovávali nově naučené pojmy, hodina podle mého názoru dopadla nad očekávání dobře, všichni žáci se zaujetím pracovali po celou hodinu.

Rizika:

při práci s učebnicí Direkt neu 1 je nutné vyzkoušet funkčnost internetového odkazu, uvedeného v této učebnici, protože v době, kdy jsme s on­line pohlednicemi pracovali my, tento odkaz nefungoval. Na internetu je ale k dispozici celá řada dalších webových stránek s on­line pohlednicemi, které je možné pro tuto práci využít.

Odkazy:

odkazy použité při hodině:

www.grusskartenfreunde.de 
www.witchtree­grusskarten.de 
www.kisseo.de 
www.translate.google.com 

odkazy na další stránky s on­line pohlednicemi:

www.gruesse.de 
www.grusskarten.freenet.de 
www.digital­postcard.ch 
www.free.ecards4u.de 

Zdroje:

učebnice Direkt neu 1, nakladatelství Klett