finanční matematika, přesah do IT

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Očekávaný výstup

finanční matematika, přesah do IT

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení notebooků k internetu (WiFi) a program MS Excel.

Aktivita

Studenti si vytvoří dvojice a vylosují si jeden z příkladů na finanční matematiku: učebnice str. 65/2.31 - str. 67/2.41.
Společně vymyslí řešení, výpočet si ověří v Excelu a tento soubor uloží do společné složky: https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/folderview?id=0B8d8ZIneG9UmR3Q5T1hrMFNkd0U&usp=sharin

Sledované cíle uvedené aktivity

Propojení předmětů matematika a IT, využití funkcí programu Excel a ukázka efektivity řešení matematických úloh pomocí počítače.

Zpětná vazba z hodiny

Ukázka řešení:

65/2.30

67/2.37

65/2.32

Studenti pracovali samostatně, úlohu odevzdali (soubor nahráli na disk) až po kontrole správnosti

řešení.