Schulplan beschreiben

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

německý jazyk slovní zásoba k tématu “Schule” (škola), “Ausbildung” (vzdělání), “Schulplan” (plán školního roku), časování sloves, způsobová slovesa, tvoření vět.

Očekávaný výstup

žáci vyhledávají na německých internetových stránkách www.realschule­ditzingen.de informace o průběhu školního roku dané školy, formulují výsledek v němčině, orientují se v textu, vyhledávají požadované informace

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety či notebooky. Využity budou pro vyhledání informací na daných webových stránkách a pro práci s aplikací Google translate popřípadě jiným překladačem. Žáci pracují samostatně, postupují svým vlastním tempem.

téma: Schulplan beschreiben

Evokace

V rámci evokace zopakujeme základní slovní zásobu k tématu “Schule” (škola), zopakujeme názvy měsíců (žáci je budou potřebovat při popisu plánu školního roku).

Uvědomění - popis činností

Ve fázi “uvědomění” pracují žáci samostatně. Zadání cvičení je v učebnici Direkt neu 1, Lektion 10, str. 120.
Na stránkách www.realschule­ditzingen.de vyhledají žáci v sekci Terminpläne informace o průběhu aktuálního školního roku. Jejich úkolem je představit průběh školního roku dané školy ostatním.
Po zjištění informací formulují žáci výsledek v němčině ­ akce, které již proběhly, popíší žáci v minulém čase, pro plánované akce používají přítomný čas. Pokud žáci nerozumějí některým pojmům, pracují s překladačem google translate či s jinými překladači.

Reflexe

V rámci reflexe žáci prezentují zjištěné informace. Společně můžeme zhodnotit akce, které škola pořádá či porovnat průběh školního roku s naší školou

Poznámka:

Hodina byla naplánována na 45 minut. V další hodině je možné na toto téma navázat a připravit prezentaci o průběhu školního roku našeho gymnázia. Prezentace může být ve formě ústní (žáci si opět najdou informace na internetu), nebo například jako powerpointová prezentace i s obrazovým materiálem (v tom případě doporučuji popsat průběh loňského školního roku ­ žáci mohou využít informace z webových stránek školy ­ texty i obrázky).
Záleží na zadání, zda budou všichni žáci pracovat s webovými stránkami jedné zadané školy, či jestli si vyberou jinou, tak aby poté mohli lépe porovnávat.

Zpětná vazba z hodiny

evokace

při evokaci vše proběhlo podle očekávání, studenti mají téma Schule a Ausbildung již probrané, proto je jejich slovní zásoba k tématu poměrně široká.

uvědomění

 studenti pracovali samostatně, všichni mají zkušenosti s internetovými překladači a dobře si poradí s překladem pojmů. Obohatili si slovní zásobu k tématu “Schule”, velmi dobře zvládali vyhledávání požadovaných informací.

reflexe

při reflexi byli žáci aktivní, poslouchali příspěvky ostatních a reagovali na ně. Na konci hodiny se aktivně zapojovali do diskuse a porovnávali školní rok v Německu se školním rokem v ČR.

Rizika:

Je nutné před hodinou zkontrolovat aktuálnost internetové stránky.

Odkazy:

www.realschule­ditzingen.de 

další webové stránky německých škol vhodné pro toto téma:

http://www.marie­curie.schulen­hattingen.de 
http://www.rs­goethestr.de 
http://realschule­eppelheim.jimdo.com/ 
http://www.annefrank­realschule.de/

Zdroje:

učebnice Direkt neu 1, nakladatelství Klett