finanční matematika, přesah do IT

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

finanční matematika, přesah do IT

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení notebooků k internetu (WiFi) a program MS Excel. Hodina navazuje na předchozí MAT-PO-009.

Aktivita

V minulé hodině dvojice studentů vypracovala ukázková řešení příkladů z učebnice do složky:
 https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/folderview?id=0B8d8ZIneG9UmR3Q5T1hrMFNkd0U&usp=sharin

Nyní každý student sám řeší příklady do sešitu a řešení si ověří náhledem či stažením ukázkového řešení.
Učitel pomáhá s řešením slabším studentům.

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při řešení matematických úloh, individuální tempo práce studenta.

Zpětná vazba z hodiny

Studenti pracovali samostatně, většinou nepotřebovali pomoc učitele, správné řešení si uvědomili po shlédnutí výpočtu v ukázkovém řešení.