Google­Formmular schaffen

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Persönliche Angaben, Formular, Umfrage, tvoření otázek

Očekávaný výstup

žáci vytvoří Google­formulář v němčině, vyplní obdržený formulář

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat notebooky či tablety. Cílem hodiny je vytvořit Google formulář v němčině a odeslat ho spolužákům. Zároveň by žáci měli vyplnit jeden či více obdržených formulářů.

téma: Google­Formular schaffen

Evokace

V rámci evokace najdeme na Google Disk funkci Vytvořit ­ Formulář. Zde seznámíme žáky s jednotlivými typy otázek a s možností upravit design formuláře. Žáci 5.G již s Google formulářem umí pracovat, takže nebylo nutné vysvětlovat, jak se s Google formulářem pracuje.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění budou žáci pracovat samostatně. Jejich úkolem bude vytvořit Google formulář v němčině, který se bude týkat zjišťování např. osobních údajů, zájmů, atd. Žáci mohou tvořit otázky podle své fantazie. Měli by využívat různé typy otázek a možných odpovědí. Žáci mohou používat on­line slovníky a překladače.

Reflexe

Po dokončení formuláře by ho žáci měli odeslat svým spolužákům a následně vyplnit jeden či více formulářů, které sami obdrželi. Při dvouhodinové výuce, pro kterou je metodika připravena, zvládli žáci vyplnit několik dotazníků od svých spolužáků a vyplněný dotazník odeslat zpět. V rámci reflexe je vhodné zhodnotit, zda se ve formulářích vyskytují chyby. Je také možné vybrat nejzdařilejší formuláře.

Poznámka:

Žáci pracují v hodině samostatně, výstup jejich práce je kontrolovatelný a hodnotitelný, výuka je individualizovaná, protože žáci mohou vyplnit libovolný počet formulářů.

Zpětná vazba z hodiny

evokace a uvědomění ­ vše proběhlo podle očekávání, žáci dokáží s Google formulářem pracovat, když si někdo nevěděl rady, ostatní mu ochotně pomohli.

reflexe

při reflexi žáci aktivně vyplňovali obdržené formuláře. Jako domácí úkol je možné žákům zadat písemné či ústní zpracování obdržených výsledných dat z formulářů. Několik formulářů jsme stihli zhodnotit a zformulovat výsledky ještě v hodině. Žáci odesílali formuláře hromadně na 18G@dgkralupy.eu. S odesíláním nebyl žádný problém, všem se podařilo formulář odeslat a všichni obdrželi formuláře od svých spolužáků. Je možné zadat žákům, aby formulář poslali i vyučujícímu, který může formuláře průběžně kontrolovat a upozorňovat na případné chyby.

Rizika:

Jednodušší je pracovat s google formuláři na noteboocích než na tabletech. V případě práce na tabletech je nutné přepnout na funkci “jako na PC”.
Na tabletech se nám nedařilo v dotazníku v odpovědi zaznamenat číselnou hodnotu.

Odkazy:

www.translate.google.com 

Google Disk

Google Formulář