die Wohnung

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Wohnung, Haushalt, meni Zimmer, mein Haus

Očekávaný výstup

žáci si zopakují slovní zásobu k tématu Wohnung, Haushalt, mein Zimmer, mein Haus

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat notebooky. Žáci budou pracovat na Google Disku v aplikaci Nákresy Google. Jejich úkolem bude roztřídit jednotlivé lístečky se slovní zásobou podle tématu ke správnému nadřazenému pojmu.

téma: die Wohnung

Evokace

Evokace probíhá jako společné zopakování pojmů týkajících se tématu Wohnen (Bydlení) a Haushalt (Domácnost). Společně zopakujeme názvy místností v bytě či domě. K evokaci je vhodné promítnout nákres bytu či domu a pojmenovávat jednotlivé zobrazené místnosti.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění pracují žáci s Google Diskem a aplikací Nákresy Google. Žáci mají nasdílený Google Nákres ve složce své třídy. Dokument si zkopírují na svůj Disk, aby ho poté každý sám mohl upravovat. Na Google Nákresu jsou předpřipraveny čtyři nadřazené pojmy (Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer a Garten). Uprostřed nákresu je sada pomíchaných lístečků s pojmy, které musí žáci roztřídit a přiřadit ke správnému nadřazenému pojmu. Pokud žáci nerozumějí některým pojmům, pracují s překladačem google translate či s jinými překladači. Jako druhý úkol mohou žáci přidat další místnost či vymyslet další lístečky se slovní zásobou, které přidají ke stávajícím nadřazeným pojmům.

Reflexe

Reflexe proběhla jako společná kontrola. Žáci pro kontrolu také sdíleli svůj nákres s vyučujícím.

Poznámka

Aktivita byla naplánována na 20 minut, při zadání i druhého úkolu bude žákům činnost trvat oněco déle.

Zpětná vazba z hodiny

evokace

při evokaci vše proběhlo podle očekávání.

uvědomění

žáci 4.B poprvé pracovali na Google Disku, někteří neznají své přihlašovací údaje, což práci podstatně zpomalovalo. Někteří proto pracovali ve dvojici.

reflexe

proběhla bez problémů

Rizika

Žáci musí být přihlášeni na Google Disk.

Odkazy

odkaz na zadání:

https://docs.google.com/a/dgkralupy.eu/drawings/d/1twbotokaVYmOWIfSx4o8OU2qHxR_9OxQTRebyAxjuA4/edit