Unser Schultag

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Slovní zásoba k tématu Unser Schultag, Meine Schule, Meine Klasse, Mein Tagesablauf, Mein Stundenplan

Očekávaný výstup

žáci aktivně používají slovní zásobu k daným tématům, popíší svůj školní den

Popis

Průběh hodiny

V hodině budou žáci využívat notebooky. Cílem hodiny je vytvořit v aplikaci Linoit nástěnku na téma Unser Schultag, ve které si žáci zopakují slovní zásobu k daným tématům a osvojí si novou slovní zásobu.

téma: Unser Schultag

Evokace

V rámci evokace seznámíme žáci s aplikací Linoit, ve které je možné tvořit nástěnky na daná témata. Je možné vkládat jak textový materiál, tak také obrázky či videa. Žáci se rozdělí do skupin po třech až čtyřech a jejich úkolem je vytvořit společnou nástěnku na téma “Unser Schultag”.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění pracují žáci ve skupinkách. Jejich úkolem je vytvořit na www.Linoit.com nástěnku s tématem Unser Schultag”.Nástěnka může obsahovat kromě textu také obrázky či video.
Velkou výhodou dané aplikace je, že žáci vytvoří jednu nástěnku, v aplikaci pozvou uživatele, kteří budou mít možnost nástěnku upravovat a poté společně pracují na jedné nástěnce, i když každý na svém notebooku. Není tedy nutné řešit přesazování podle skupin či přemisťování lavic a stolů tak, aby žáci mohli sedět blízko sebe. Při práci na nástěnce mohou žáci mohou používat slovníky či překladače.

Reflexe

Reflexe probíhala jako společná kontrola nástěnek. Žáci pošlou odkaz vyučujícímu a ten poté nástěnku promítne přes dataprojektor. Jinou variantou je nasdílení nástěnky všem ostatním ve třídě, kteří si ji budou moci prohlédnout na svém notebooku. Společně poté žáci s vyučujícím opraví případné chyby.

Poznámka

Je nutné wi­fi připojení. Žáci musí být přihlášeni na Google Disk.

Zpětná vazba z hodiny

Hodina proběhla bez problémů, wi­fi síť fungovala dobře. Podle zpětné vazby žáky práce v aplikaci Linoit velmi bavila. Žáci museli pracovat v týmu, rozdělit si úkoly a spolupracovat.

Odkazy

www.linoit.com 

nástěnka Unser Schultag ­ 3.A