Meine Familie

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Meine Familie

Očekávaný výstup

žáci na stránce www.linoit.com vytvoří nástěnku, kde pomocí fotografií a popisků představí sebe a svou rodinu, žáci procvičí užití ne/určitého členu a přivlastňovacích zájmen

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Žáci si na hodinu připraví fotografie své rodiny (např. donesou si na flashdisku). Společně zopakujeme členy rodiny. Zopakujeme také užití členu určitého, neurčitého a přivlastňovacích zájmen. Společně si projdeme a přeložíme vzorovou nástěnku, kterou najdou na: http://linoit.com/users/gabitury/canvases/Meine%20Familie.

Uvědomění - popis činností

1. Žáci si na stránce www.linoit.com vytvoří vlastní nástěnku, kterou nazvou meine Familie.
2. Žáci na vkládají na nástěnku připravené fotografie jednotlivých členů rodiny.
3. Ke každému z nich připojí popisek, kde jednotlivé členy představí (jméno, věk, povolání, záliby atd.)
4. Při práci mohou využívat internetový překladač.

Reflexe

Na závěr žáci pošlou odkaz na svou nástěnku vyučujícímu, který ji zkontroluje a ohodnotí.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen.

Odkazy:

www.linoit.com