Weihnachten in Deutschland

Vloženo dne 25. 9. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Weinachten

Očekávaný výstup

Žáci popíší, jak probíhají Vánoce v Německu, kdo nosí dárky a co najdeme na štědrovečerní tabuli.

Popis

Průběh hodiny

Evokace

Společně si metodou brainstormingu vypíšeme na tabuli všechna slovíčka týkající se Vánoc, která již žáci znají. Poté projdeme otázky v pracovním listě (přečteme a přeložíme): http://goo.gl/qgYcza 

Uvědomění - popis činností

1. Žáci vyhledají na internetu stránky popisující Vánoce v Německu.
2. Podle pracovního listu žáci vypracují otázky.
3. Žáci zjistí, co je advent a jaké zvyky se s tímto obdobím pojí.
4. Společně zkontrolujeme a porovnáme s českými tradicemi, případně tradicemi, které žáci doma dodržují.
5. Žáci vyhledají na internetu, jak v Německu vypadá Mikulaš, kdy obchází domácnosti a s kým.
6. Společně zkontrolujeme a porovnáme se zvyky v ČR.
7. Žáci zjistí kdo a kdy nosí dárky v Německu.
8. Společně zkontrolujeme a porovnáme.
9. Na závěr si žáci přeloží slovíčka související s tématem Vánoce.

Reflexe

Žáci po skupinkách připraví krátké opakování/kvíz pro své spolužáky. Další hodinu společně zkontrolujeme.

Poznámka:

Zpětná vazba z hodiny:

Hodina proběhla bez problémů.

Rizika:

K výuce je nutné funkční internetové připojen.

Odkazy:

http://www.deutsche-lebensart.de/Weihnachten.html

http://www.derweg.org/feste/weihnachten/weihnach.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten