Název Ročník Předmět Časová náročnost
Orientace Latinská Amerika III zeměpis 45 min
Google Earth 9 zeměpis 45 min
Google Earth Engine 9 zeměpis 45 min
Světová populace 9 zeměpis 45 min
Velkoměsta 9 zeměpis 45 min
Test: Evropské hospodářství 9 zeměpis 45 min
Classroom ­ politická mapa světa I zeměpis 45 min
Hospodářská mapa světa I zeměpis 45 min
Světové organizace I zeměpis 45 min
Subsaharská Afrika I zeměpis 45 min
Národní parky Afriky I zeměpis 45 min
Slepá mapa Afriky I zeměpis 45 min
Afrika - povrch 6 zeměpis 45 min
projekt EDISON ­ prezentace států I zeměpis 135 min
Gapminder I zeměpis 45 min
Gapminder I zeměpis 45 min
Státy Asie I zeměpis 45 min
Afrika III zeměpis 45 min
Subsaharská Afrika ­ orientace III zeměpis 45 min
Subsaharská Afrika ­ orientace III zeměpis 45 min
Národní parky Afriky III zeměpis 90 min
Přírodní podmínky Jižní Asie II zeměpis 90 min
JAR II zeměpis 90 min
JAR II zeměpis 90 min
charakteristika vybraných států III zeměpis 90 min
charakteristika vybraných problémů III zeměpis 90 min
Zajímavosti Latinské Ameriky III zeměpis 90 min
Brazílie ­ obyvatelstvo a sídla -Poznej Brazílii díky fotbalu III zeměpis 45 min
Brazílie ­ obyvatelstvo a sídla -Poznej Brazílii díky fotbalu II III zeměpis 135 min
Aktuality ve světě - Islámský stát ­ aktuální geo­politické téma III zeměpis 45 min
Severní Amerika ­ charakteristika fyzicko- geografických regionů Severní Ameriky III zeměpis 90 min
Severní Amerika ­ charakteristika fyzicko- geografických regionů Severní Ameriky III zeměpis 90 min
Školní kolo zeměpisné olympiády - Regionální a fyzická geografie III zeměpis 90 min
Tour de France ­ poznej Francii - Evropa ­ Francie III zeměpis 90 min
Rallye Dakar - Jižní Amerika III zeměpis 90 min
Ukrajinský konflikt IV zeměpis 45 min
Světová hospodářská krize - Kdo nebo co zavinilo světovou hospodářskou krizi? IV zeměpis 45 min
Hranice mezi Evropou a Asií III zeměpis 45 min
Demografie Číny III zeměpis 45 min
Poznej evropské metropole III zeměpis 15 min
Vlajky evropských států III zeměpis 15 min
Nejznámější turistické destinace Evropy III zeměpis 15 min
Eurostat ­ Evropa plná čísel III zeměpis 45 min
Obyvatelstvo ČR III zeměpis 45 min
Obyvatelstvo ČR očima demografů III zeměpis 90 min
Představuji kraj ČR III zeměpis 45 min
Představuji kraj ČR II. III zeměpis 45 min
Plánování výletu 6 zeměpis 45 min
Hospodářská charakteristika vybraných krajů ČR 6 zeměpis 45 min
Členství v EU 6 zeměpis 90 min
Vliv objevných cest na rozvoj jihoevropských států 6 zeměpis 45 min
Zajímavosti Ruska, orientace na mapě 6 zeměpis 45 min
kartografie, práce s mapou, dálkový průzkum Země 9 zeměpis 45 min