Weihnachten - Advent, der Heilige Tag, Weihnachtsmärkte

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Feste und Bräuche, Realien der deutschsprachigen Länder

Očekávaný výstup

nástěnky v aplikaci linoit

Popis

Obsah hodiny s popisem použití “moderních metod”

V hodině se budou využívat tablety popřípadě notebooky. Nutné je připojení na internet. Studenti se rozdělí do tří skupin, každý pracuje na svém notebooku. Každá skupina vytvoří jednu nástěnku na zadané téma, které se týká Vánoc. Žáci mohou používat slovník či překladač. Vyhlásila jsem soutěž o nejlepší nástěnku.

1. skupina tvoří nástěnku na téma Advent ­ každý žák, který je členem této skupiny, dostane odkaz na nástěnku v aplikaci linoit. Žáci vkládají lístečky se slovní zásobou a slovními spojeními, obrázky popř. videa k tématu.

2. skupina tvoří nástěnku na téma der Heilige Tag (Štědrý den) ­ každý žák, který je členem této skupiny, dostane odkaz na nástěnku v aplikaci linoit. Žáci vkládají lístečky se slovní zásobou a slovními spojeními, obrázky popř. videa k tématu.

3. skupina tvoří nástěnku na téma Weihnachtsmärkte ( Vánoční trhy) ­každý žák, který je členem této skupiny, dostane odkaz na nástěnku v aplikaci linoit. Žáci vkládají lístečky se slovní zásobou a slovními spojeními, obrázky popř. videa k tématu.

http://linoit.com/users/inkasenova/canvases/Weihnachten1 
http://linoit.com/users/inkasenova/canvases/Weihnachten2 
http://linoit.com/users/inkasenova/canvases/Weihnachten3 

Zpětná vazba z hodiny:

Žáci byli motivovaní, pracovali se zaujetím, každý se snažil přispět. Ve skupině se domlouvali, radili si a rozdělovali si úkoly ­ co kdo najde a přidá na nástěnku.