Skupinová práce - funkce

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

funkce

Očekávaný výstup

žáci si procvičí znalosti o funkcích

Popis

Evokace

1. Co zjišťujeme o funkcí
2. Co dělá s funkcí absolutní hodnota
3. Jaké vlastnosti mají průsečíky s osami
4. ̈Co jsou funkční hodnoty

Uvědomění

Žáci jsou rozděleni náhodně do skupinek po 4. Každý žák dostane svůj pracovní list v papírové podobě.
Ve čtveřici jsou 4 různé listy (označení např. karetní znaky). Žáci začnou pracovat na první úloze.
Po 5 minutách učitel dá pokyn k přesunu pracovních listů. Napřed žáci opraví první úlohu a pak pokračují s vypracováváním další.

Tento postup se opakuje, dokud žáci nedokončí celý pracovní list.
Učitel zajišťuje, aby docházelo k pravidelnému přesunu pracovních listů, a aby následná diskuse nad opravou neomezovala postup v práci nad řešením úloh.

Reflexe

Žáci na závěr shrnou, co se dnes naučili, kde měli nedostatky, co je překvapilo.

Zpětná vazba

Tento způsob nevyužívá žádnou techniku, nepočítáme-li použití kalkulačky k numerickým výpočtům, nicméně vede žáky k samostatné práci, řešení problémů, vzájemnému vysvětlování postupu práce a vzájemné argumentaci. Pro potřeby kontroly je vhodné dávat po každém kole žákům vzorové řešení.

Varianty pracovních listů: