posloupnosti a řady

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

posloupnosti a řady

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Každý student si otevře připravenou tabulku s přehledem příkladů k opakování: https://docs.google.com/a/dgkralupy.eu/document/d/1ctc9pMRw8wnZXe94hRBGzCyMpJTHUhopAGRL333588c/edit

Příklady i prohlídne buď jako obrázky v připravené složce: https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/folderview?id=0B8d8ZIneG9UmanVwMjhXSW1aYzg&usp=sharing 

nebo v knize: Petáková, Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ.

Do tabulky si každý zapíše své jméno k příkladu, který bude “mít na starosti” - tj. vypočítá příklad, zkonzultuje řešení s vyučujícím a papír odevzdá učiteli.

Ten využije moderní technologie - kopírku ve sborovně, která během chvilky naskenuje všechny papíry do jednoho PDF souboru. Učitel pak vystaví tato vzorová řešení studentům opět do jejich složky.

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, využití moderních technologií pro kontrolu správnosti řešení a pomoc slabším studentům, kteří si zobrazí i ukázkové řešení.

Zpětná vazba z hodiny

Studenti pracovali samostatně, kdo potřeboval, konzultoval s učitelem. Jediný problém byl chybějící návod u kopírky, takže se výsledný soubor PDF podařilo vytvořit až druhý den.