Funkce

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Funkce

Očekávaný výstup

Žák určí definiční obor a obor hodnot funkce. Žák vypočte tabulku funkčních hodnot a nakreslí daný graf, Žák určí graficky průsečíky s osami

Popis

Úvodní aktivity - evokace

Žáci se již dříve seznámili s definičním oborem, oborem hodnot, kreslením grafů a také s určováním průsečíků s osami. Nyní by nabyté vědomosti měli použít v příkladech.

Uvědomění - popis činností

● Opakování grafy ­ co je to graf, definiční obor, obor hodnot, průsečíky s osami
● Žáci nakreslí grafy funkcí x, 2x, 2x+1, 2x­1 a určí průsečíky s osami pomocí grafu

○ jako webová stránka www.wolframalpha.com 
○ zadávání vstupů, jednoduché vstupy 1+1, gold, ISS now

● Žáci si sami zvolí 3 lineární funkce, jiné dříve nedělali a udělají jejich tabulky hodnot a také nakreslí jejich grafy a určí definiční obor, obor hodnot a průsečíky s osami pro každou z nich

● Žáci si zkontrolují výsledky mocí WolframAlpha, případně volně stažitelných aplikací na mobilním telefonu, případně tabletu (případně v Excelu nebo Calcu). Může je také zkontrolovat vyučující, ale je lepší, aby kontrolu zvládli žáci udělat sami

● Žáci nakreslí funkci y=x^2 a následně y=(x+a)^2, y=x^2+b, kde a, b jsou libovolné celé čísla. U těchto funkcí určí minimum funkce a také definiční obor, obor hodnot a průsečíky s osami pro každou z nich.

● Žáci si zkontrolují výsledky mocí WolframAlpha, případně volně stažitelných aplikací na mobilním telefonu, případně tabletu (případně v Excelu nebo Calcu)

● K čemu nám je čtení grafů ­ vývoj populace státu Rwanda
http://www.wolframalpha.com/input/?i=rwanda+population&lk=4 

Reflexe

Žáci byli schopni rozumně pracovat a kreslit grafy ručně. Občas se někteří žáci zasekli, ale spíše to bylo jejich leností, něž že by nevěděli, jak danou úlohu vyřešit. Pro některé žáky bylo obtížnější přijmout, že kritériem hodnocení správnosti nakreslení funkce není vyučující, ale např. WolframAlpha, nebo nějaký prostředek kontroly ­ Excel.

Poznámka

Vývoj populace ve Rwandě je typickou ukázkou jak se dá popisovat vývoj veličiny v čase, ale co je důležitější jak jej interpretovat. Pro žáky v kvartě je to rozumný věk, aby se nad podobnými věcmi začali zamýšlet. Více o genocidě viz [1]

Rizika

Odkazy

[1] Rwandská genocida, dostupná on­line http://cs.wikipedia.org/wiki/Rwandsk%C3%A1_genocida [cit. 2015­02­17]