Funkce II

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Funkce, lineární rovnice,

Očekávaný výstup

Žák vyšetří průběh funkce pomocí WolframAlpha. Žák prozkoumá jaký vliv má na funkce “parametr u x” a absolutní člen pomocí příkazu Manipulate

Popis

Úvodní aktivity - evokace

Žáci dříve řešili soustavy rovnic a kreslili grafy funkcí v Excelu, nyní si řešení rovnic ukážeme pomocí vstupu WolframAlpha a také pomocí programu Wolfram Mathematica.

Uvědomění - popis činností

● Rozdání notebooků
● Vyučující ­ průběh funkce pomocí rozhraní www.wolframalpha.com, např. průběh funkce 2x+1 http://www.wolframalpha.com/input/?i=2x%2B1 

○ Termíny

■ Domain ­ definiční obor
■ Range ­ obor hodnot
■ Root ­ kořen rovnice/průsečík s osou x

● Žáci ­ stejný vstup pomocí programu Wolfram Mathematica a vstupu WolframAlpha

○ == jako vstup WolframAlpha
○ Shift + Enter provádí výpočet

● Žáci vyšetří/ověří průběhy funkcí ­ lineárních a kvadratických, které si sami zvolili minulou hodinu

● Příkaz Manipulate na interaktivní změnu grafu. (opakování z dřívějška). důležitost zadání mezí grafů i v ose y, pokud se používá příkaz Manipulate.

○ Manipulate[Plot[2*(x+a)+b,{x,­3,3},PlotRange­>{­10,10}],{a,­1,1},{b,­1,1}]

● Kreslení dvou funkcí v jednom grafu

○ Manipulate[Plot[{2x,2*(x+a)+b},{x,­3,3},PlotRange­>{­10,10}],{a,­1,1},{b,­1,1}]

● Žáci sami udělají interaktivní změnu dokumentu pro funkci

○ {x^2,(x+a)^2+b}

● Pokud stihnou tak i pro funkce

○ {Abs[x],Abs[x+a]+b]}
○ {Sin[x],Sin[x+a]+b}
○ {Exp[x],Exp[x+a]+b}.

● Odeslání vytvořené práce na e­mail

● Vybrání notebooků

Reflexe

Přestože, žáci už základy práce s funkcemi v programu Wolfram Mathematica měli, přesto, jsem opět začínali znovu, jelikož se většině znalosti ještě nezažily. U funkcí,které žáci ještě nebrali byli schopni pojmenovat význam absolutního členu i členu u x. Poznámka

Rizika

Pro práci s WolframAlpha je potřeba připojení k internetu, je tedy důležité fungovalo a nebylo příliš pomalé, jelikož pokud 30 notebooků přistupuje k WolframAlpha, trvá výstupům dlouho, než se načtou. pro vyučujícího je lepší být na metalické síti, případně mít zvlášť připojení ­ např. segmentovanou Wi­Fi sítí, nebo Hotspotem.

Odkazy