Výrazy Wolfram Mathematica

Vloženo dne 26. 2. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Výrazy s proměnnými

Očekávaný výstup

Žák se seznámí s úpravami výrazů pomocí programu Wolfram Mathematica. Žák řeší příklady s výrazy pomocí programu Wolfram Mathematica

Popis

Úvodní aktivity - evokace

Žáci již řešili úlohy spojené s úpravy výrazů. Nyní mají možnost provádět tyto úpravy v programu Wolfram Mathematica.

Uvědomění - popis činností

● Rozdání notebooků
● Co znamená v matematice pokud je zadáno v úloze “zjednodušte”

○ Úprava výrazu na co nejmenší počet členů
○ Výraz vypadá hezky ­ těžko se ale definuje, co to znamená

● Nastavení anglické klávesnice pro psaní příkazů
● Základní zjednodušení výrazů ­ příkaz Simplify a FullSimplify
● Rozklad (roznásobení) výrazů ­ příkaz Expand, Expand[(a+b)^3]
● Úprava výrazů na součin ­ příkaz Factor, Factor[a^2+2a+b^2]
● Převedení výrazů na společného jmenovatele ­ příkaz Together, Togeter[1/(x+3) +1/(x­1)]
● Rozklad na parciální zlomky příkaz Apart
● Řešení příkladů podle svých schopností ze sbírky úloh, každý z žáků svým tempem.
● Odeslání vytvořené práce v programu Wolfram Mathematica vyučujícímu.
● Vybrání notebooků

Reflexe

Žáci již s programem Wolfram Mathematica pracovali, proto jim šla práce mnohem snadněji.

Poznámka

Rizika

Opět platí, že je potřeba dodržovat syntax programu, jinak se dané příkazy neprovedou.

Odkazy