dělitelnost

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

dělitelnost

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Hledejte na internetu znaky dělitelnosti 7 a 11

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, využití moderních technologií pro kontrolu správnosti řešení a pomoc slabším studentům, kteří si zobrazí i ukázkové řešení.

Zpětná vazba z hodiny

Studenti pracovali samostatně, kdo potřeboval, konzultoval s učitelem. Jediný problém byl chybějící

návod u kopírky, takže se výsledný soubor PDF podařilo vytvořit až druhý den.