Výpočty z chemických rovnic

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Výpočty z chemických rovnic

Očekávaný výstup

Provádí chemické výpočty a uplatňuje je při řešení problémů

Popis

Evokace:

1. Žáci si otevřou příslušný odkaz, http://chemicke-vypocty.cz/Vypocty-z-chemickych-rovnic.html, prostudují si vzorový příklad na výpočty z chemických rovnic.

Průběh hodiny:

1. Žáci si otevřou pracovní sešity, v dané aplikaci si zvolí počet příkladů – pět a zvolí si střední obtížnost.
2. Poté žáci spustí test, příklady řeší do sešitu a následně zkontrolují v aplikaci.
3. Při řešení příkladů mohou používat periodickou tabulku i kalkulačku, umístěné na těchto stránkách.

Reflexe:

1. Po vyřešení celého testu se žákům objeví hodnocení a úspěšnost i s časem, jak pracovali.
2. Vyhodnocení testu

Zvolená obtížnost: těžká
Úspěšnost: 100 %
Uplynulý čas: 14 minut, 34 sekund.

Tvůj výsledek je vynikající, teď zkus počítat rychleji.
Nezapomínej na správné jednotky!

Odkazy: http://chemicke-vypocty.cz/Vypocty-z-chemickych-rovnic.html - vzorový příklad

Poznámka:

Žáci pracují samostatně, každý podle svého tempa a mají okamžitou kontrolu správnosti řešení.