Plamenových zkoušky

Vloženo dne 6. 7. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Plamenových zkoušky

Očekávaný výstup

Žáci provedou důkaz jednotlivých s prvků pomocí plamenových zkoušek

Popis

Evokace:

1. Žáci si na Youtube prohlédnou video, na základě kterého budou dělat laboratorní práci.

Průběh hodiny:

1. Žáci si přečtou návod na laboratorní cvičení.

Stručný postup:

Platinový drátek vyčisti opakovaným ponořením do zředěné kyseliny chlorovodíkové a vyžíhej jej. (Prováděj tak dlouho, až se plamen přestane barvit). Zkoumaný vzorek látky naber na konec platinového drátku a vlož jej do nesvítivé části plamene. Podle zbarvení plamene urči přítomné ionty.

2. Žáci dle návodu zkoumají jednotlivé ionty s prvků, na závěr vypracují laboratorní protokol, doložený fotodokumentací, pořízenou tablety. 

3. Žáci uloží protokoly do sdílených dokumentů.

Reflexe:

1. Odevzdaný a zkontrolovaný vyučujícím laboratorní protokol

Ukázka laboratorního protokolu:

Laboratorní práce č. 2

Téma: Důkaz iontů s prvků v roztocích

Pomůcky: platinový drátek, kahan, zkumavky

Chemikálie: 10% roztok HCl, dusičnan draselný – KNO3, dusičnan sodný – NaNO3, uhličitan vápenatý – Na (CO3)2, dusičnan strontnatý – Sr (NO3)2, dusičnan barnatý – Ba (NO3)2

Pracovní postup:

1. Platinový drátek žíháme, dokud se plamen nepřestane barvit
2. Na konec drátku nabereme vzorek látky a dáme jí nad plamen
3. Zjistíme barvu plamen
4. Zopakujeme stejný postup pro všechny vzorky

Pozorování

 

Závěr: Zjistili jsme barvu plamene u jednotlivých s prvků

 

Odkazy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=otgYXZqSXvg - evokace
https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/?tab=mo#folders/0B4ihy_V9GaoeYkd0UGxjVm9pcWs - protokol na sdíleném disku