diferenciální počet - opakování

Vloženo dne 26. 2. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

diferenciální počet - opakování

Očekávaný výstup

Popis

Příprava do hodiny

Je třeba zajistit funkční připojení k internetu (WiFi).

Aktivita

Na webu Khanova škola si poslechněte úvod do Diferenciálního počtu https://khanovaskola.cz/derivace/newton-leibniz-a-usain-bolt/lekce a dále si připomeňte určení směrnice tečny, vyšetřování průběhu funkce, výpočty derivací.

Své znalosti vyzkoušejte:

1. ve cvičení Derivace1: https://khanovaskola.cz/derivace/derivace-1/cviceni

2. ve cvičení Řetězové pravidlo: https://khanovaskola.cz/derivace/retezove-pravidlo-1/cviceni

Procvičte si některé derivace v testu:
http://user.mendelu.cz/marik/wiki/doku.php?id=interaktivni_matematika.md

Vyzkoušejte derivování a integrování v programu Wolfram Alpha: http://user.mendelu.cz/marik/akademie/

Sledované cíle uvedené aktivity

Samostatnost při studiu, využití moderních technologií pro kontrolu správnosti řešení a pomoc slabším studentům, kteří si zobrazí i ukázkové řešení.

Zpětná vazba z hodiny

Derivace probírali studenti ve 3. ročníku pouze ve volitelném semináři, takže někteří se s tématem seznámili až v úvodní krátké přednášce od Jirky Horyny.
Úvodní video z Khanovy školy popisuje význam derivací na příkladu běhu populárního U. Bolta, takže i naprostí laici pochopili podstatu.
Díky Jirkově přehledu derivací nejběžnějších funkcí a vysvětlení pravidel pro derivování všichni zvládli také ukázkové příklady na “řetězové pravodlo” - derivace složené funkce.

V krátkém čase, který nám zbyl do konce hodiny, studenti vyzkoušeli, jak se derivuje v programu Wolphram Alpha.

V průběhu práce jsme žádné technické problémy neměli.