Sdílený sešit

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Jakékoliv

Očekávaný výstup

Žáci umí samostatně pojmenovat probrané učivo, jsou vedeni ke spolupráci a odpovědnosti, prohlubují si klíčové kompetence

Popis

Náplň aktivity

Studenti v této aktivitě společně vytvářejí učební dokument, který jim slouží jako společné zápisky z hodin. Tento dokument však NEMÁ nahrazovat školní sešit. Do tohoto dokumentu studenti zapisují shrnutí z jednotlivých hodin a učitel může vpisovat poznámky a případně úkoly k vypracování.

Ideální je začít s vedením sešitu již od začátku roku, příp. pro vyzkoušení je vhodné nechat žáky zpracovat ucelenou kapitolu učiva (větší rozsah hodin). V úvodní hodině hodiny učitel vysvětlí žákům pravidla vkládání poznámek - seznámí je s prostředím sdíleného sešitu.

Pravidla:

1. O zápisy se žáci budou střídat.
2. Žák může pořizovat zápis v hodině, kdy dochází k probírání učiva, a dodatečně ho upravit doma.
3. Za kvalitu ručí autor resp. autoři.
4. Důležité je, aby v sešitě byly všechny podstatné informace (žádné nechyběly).
5. Důraz na srozumitelnost pro všechny žáky.
6. Zápisy lze doplňovat odkazy na externí zdroje (vysvětlovací videa - vlastní i z internetu, odkazy na vysvětlující stránky), vlastní zápisky, fotky (žáci mohou vyfotit svůj náčrtek, fotografii z tabule, ...), obrázky, dokumenty ...
7. V závěru kapitoly by mělo být shrnutí, příp. otázky, příklady ...
8. Ostatní studenti mohou po omezenou dobu příspěvek komentovat a vyzvat autory k doplnění příp. zpřesnění.
9. Po uplynutí doby pro “revize” učitel práci žáka ohodnotí předem nastavenými kritérii.

Použitý nástroj:

K vedení sdíleného sešitu jsme použili různé nástroje. V rámci fyziky v septimě byl použit společný google dokument. Kvarta pracovala s prostředím google sites. V obou prostředích jsme umožnili žákům přístup pouze pod přihlášením, díky němuž je zřejmé, kdo zápis vložil, stejně tak jako kdo ho komentoval. To zamezí negativním anonymním poznámkám.

Pro žáky kvarty byl vytvořen web, který umožňuje jeho využití i v ostatních předmětech

Příklad:
https://sites.google.com/a/dgkralupy.eu/4-g/home 

Sledované cíle uvedené aktivity

Tato aktivita (nebo lépe společný projekt celé třídy) studenty vede k týmové práci a vzájemné výukové pomoci. Jejich práce je přehledně vidět a po celý rok ji mohou zhodnocovat tím, že sešit prostě používají.

Reflexe

Po vystřídání celé třídy je vhodné udělat vzájemnou diskusi nad přínosy a úskalími tohoto projektu.

Důležité

Je potřeba předem nastavit pravidla a dopředu určit žáky, kteří budou mít následující vyučovací hodinu povinnost dělat zápis. Pro začátek, zejména u mladších dětí, považujeme za vhodné, aby zápisy pořizovali studenti ve dvojicích, aby vzájemně diskutovali své úvahy - co je podstatné a co ne.