Práce se sdílenými soubory

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Jakékoliv

Očekávaný výstup

Žáci využívají ve výuce sdílený dokument ke skupinové práci

Popis

V běžném životě se setkáme s problémem, kdy na jednom úkolu pracuje více osob. Dříve bylo nutné, aby se tyto osoby sešly na jednom místě a společně pracovaly na daném úkolu. Moderní technologie nám nabízejí spousty možností, jak je využít ke spolupráci, aniž by se tyto osoby tísnily nad jedním sešitem nebo u jednoho počítače.

My jsme ke sdílení využívali prostředků sdíleného prostředí Google disku, nicméně tyto způsoby sdílení jsou podobné i u jiných programů a aplikací (Např. MS Office 365, Linoit, Padlet,...). Základním předpokladem sdílení dokumentů je jejich uložení v nějakém nezávislém, internetem dostupném úložišti. Soubory nejsou uložené na disku vašeho počítače, ale v tzv. “cloudu” na internetu. Přístup k nim je možný odkudkoliv, kde je připojení k internetu, a je nezávislý na zařízení - k práci s nimi můžete použít počítač, tablet, mobilní telefon. Stejně tak se k dokumentu dostanou i vaši spolupracovníci.

Dokumenty mohou mít různou úroveň soukromí:

● soukromý dokument - k dokumentu přistupuje pouze jeden člověk,
● sdílený dokument s konkrétními uživateli - konkrétní osoby mají k dokumentu povolený přístup - osoby definujeme jejich emailovou adresou (zpravidla gmail),
● sdílený dokument s odkazem - kdokoliv, kdo má odkaz na dokument k němu má přístup,
● veřejný dokument - dokument je veřejně dostupný na webu (je možné ho najít běžnými vyhledávači),
● v případě používání Google Apps (např. Google Apps for EDU) pod vlastní doménou, je možné navíc ještě sdílet dokument s odkazem nebo veřejně jenom pod doménou - tzn. že dokument si mohou otevřít jenom osoby přihlášené k dané doméně.  

Přístup k práci s dokumentem může být v jednom z následujících režimů:

● Je vlastníkem (osoba, která dokument vytvořila)
● Může upravovat
● Může komentovat
● Může prohlížet

Každá z variant sdílení a přístupu má své výhody a hodí se k jinému způsobu práce. Např:

Sdílený dokument s konkrétními uživateli využijeme, když chceme vidět, kdo dělá jaké úpravy. Hodí se například pro práci ve skupinách, abychom zjistili, kdo přidal jakou část textu. Zároveň tím identifikujeme žáky-záškodníky, kteří místo práce na společném úkolu nevhodným způsobem zasahují do textů. V google je možné vytvářet skupiny (například žáci jedné třídy, učitelé, ...) a dokumenty lze sdílet najednou celé skupině (např. ucitele@dgkralupy.eu)

Sdílený dokument s odkazem je vhodný například pokud chceme získat anonymní zpětnou vazbu, žáci používají svá zařízení a nechceme se zdržovat s přihlašováním. Doporučujeme pro evokační aktivity,kde všichni pomocí svých zařízení vpisují nápady k danému tématu.
Sdílený dokument s odkazem - režim pro prohlížení použijeme pokud chceme, aby žáci do dokumentu nezasahovali, ale jenom ho prohlíželi, např. zadání práce. Z tohoto dokumentu si každý, kdo má přístup, může vytvořit vlastní kopii a psát do ní.

Sdílený dokument s režimem pro komentování umožňuje sledovat, kdo dělá v dokumentu změny. Vlastník tyto změny může dále komentovat příp. přijmout nebo zamítnout. Pro práci lze využít textové dokumenty, tabulky, prezentace, nákresy. Práce s nimi je podobná jako s běžným kancelářským balíkem (MS Office, OpenOffice, ...). S nainstalováním dalších doplňků se možnosti rozšíří na myšlenkové mapy, databáze, správu obrázků, ...
Nápady na použití sdílených dokumentů pro práci ve skupinách:
Definujeme otázku a žáci skupinově píšou argumenty pro a proti:

Tento text byl zkopírován ze serveru:
http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/ezop/zaba-a-vul-ezopovy-bajky.html#ixzz2dvhw1Up8

Zajímavou možností je práce s grafickým umísťováním textů pomocí dokumentů vytvořených jako nákres. Vyplněné materiály se pak dají použít jako graficky pěkné a přehledné ukázky prací v hodině (vytisknuté, zveřejněné na webu):

Zdrojem pro výše uvedené nápady bylo školení na práci s Googlem, kterého se členové projektového týmu zúčastnili. (Lektor - Daniel Janata)