Název Ročník Předmět Časová náročnost
Unser Reiseplaner I německý jazyk 45 min
Essen und Trinken, die Speisekarte I německý jazyk 45 min
Slovní zásoba a gramatika 6. lekce I německý jazyk 45 min
Unser Reiseplaner I německý jazyk 45 min
Goethe institut: Vstupní test IV německý jazyk 45 min
Grusskarten I německý jazyk 45 min
Tagesabläufe der Azubis I německý jazyk 45 min
die Gesundheit testen I německý jazyk 45 min
eine On­line­Einladung schreiben 9 německý jazyk 45 min
das KaDeWe 9 německý jazyk 45 min
On-line cvičení k učebnici Direkt neu 2 Lektion 14 II německý jazyk 45 min
On-line cvičení k učebnici Direkt neu 1 Lektion 8 I německý jazyk 45 min
Eine Reise nach Deutschland 9 německý jazyk 45 min
On-line cvičení Direkt neu 2 Lektion 15 8 německý jazyk 45 min
Raumplanung I německý jazyk 45 min
Unterkunft in Dresden 9 německý jazyk 45 min
Personenbeschreibung II německý jazyk 45 min
Berufe suchen II německý jazyk 45 min
Schulplan beschreiben I německý jazyk 45 min
On-line cvičení k učebnici Direkt neu 1 Lektion 3 8 německý jazyk 45 min
einen Beruf auswählen III německý jazyk 45 min
Telefonnummer feststellen I německý jazyk 45 min
Google­Formmular schaffen I německý jazyk 90 min
Rozřazovací testy IV německý jazyk 45 min
Bekannte Leute I německý jazyk 45 min
die Familie I německý jazyk 45 min
Familienstammbaum I německý jazyk 45 min
Führerschein­Trainer II německý jazyk 45 min
Wenn ich ... wäre IV německý jazyk 45 min
Slovní zásoba ­ online test III německý jazyk 45 min
Kochrezepte 9 německý jazyk 45 min
Test jazykové úrovně podle SERR IV německý jazyk 45 min
die Wohnung I německý jazyk 20 min
Immobilienbüro IV německý jazyk 45 min
Způsobová slovesa I německý jazyk 45 min
Auf dem Lande ­ in der Stadt IV německý jazyk 45 min
Dresden II německý jazyk 45 min
Weihnachten IV německý jazyk 30 min
Essen und Trinken IV německý jazyk 45 min
Unser Schultag III německý jazyk 45 min
Unser Schultag III německý jazyk 45 min
Jahreszeiten / Monate 9 německý jazyk 30 min
Unsere Schule I německý jazyk 45 min
Essverhalten ­ Test I německý jazyk 45 min
Reiserezension schreiben II německý jazyk 45 min
Personenbeschreibung III německý jazyk 90 min
Bekannte Leute I německý jazyk 45 min
Mein Traumzimmer 9 německý jazyk 45 min
Meine Familie I německý jazyk 45 min
Meine Familie I německý jazyk 45 min
Internationale Persönlichkeiten I německý jazyk 45 min
Un/bestimmter Artikel I německý jazyk 45 min
Meine Stadt III německý jazyk 90 min
Modalverben I německý jazyk 45 min
Mein Haustier und mein Lieblingstier 8 německý jazyk 30 min
Mein Haustier und mein Lieblingstier 8 německý jazyk 30 min
Časování sloves I německý jazyk 90 min
Fragen 8 německý jazyk 45 min
Weihnachten in Deutschland 8 německý jazyk 45 min
Email 9 německý jazyk 45 min
Urlaub III německý jazyk 45 min
Grusskarten zu Weihnachten, zum Silvester IV německý jazyk 45 min
Weihnachten - Advent, der Heilige Tag, Weihnachtsmärkte III německý jazyk 45 min
Weihnachten -prezentace nástěnek a vyhodnocení soutěže III německý jazyk 45 min