Unser Reiseplaner

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

zeměpisné názvy, orientace ve městě, spojky weil, dass a wenn, souvětí souřadné, předložky

Očekávaný výstup

žáci se zorientují na webových stránkách města Norimberk, rozumí hlavním pojmům (Kultur und Freizeit, Veranstaltungen, Stadtplan, Verkehr, Hotels, ...), vyplní formulář týkající se plánu zájezdu, představí program zájezdu, dopravu, ubytování, stravování, kalkulaci zájezdu

Popis

Průběh hodiny

V hodině se budou používat tablety (či notebooky). Tablety budou využity pro vyhledání informací na daných webových stránkách a pro práci s aplikací Google translate popřípadě jiným překladačem.
téma: Unser Reiseplaner

Evokace

Evokace probíhá formou brainstormingu, na tabuli napíšeme pojem Reiseplaner a žáci diktují, co všechno se s daným tématem pojí. Jednotlivé pojmy přiřazujeme do skupin (vždy podle toho, jaké pojmy žáci nadiktují): např. Programm, Unterkunft, Veranstaltungen, Freizeit, Kultur, Sport, Sehenswürdigkeiten, Essen und Trinken, atd.

Uvědomění - popis činností

Ve fázi uvědomění pracují studenti nejprve s učebnicí Direkt, kde najdou zadání cvičení, které mají zvládnout. Jde o formulář “Unser Reiseplaner”, do kterého mají žáci vyplnit informace týkající se zájezdu do města Norimberk.

Do formuláře je nutné vyplnit tato data:

  • Termin (termín)
  • Programm (program)
  • Aktuelle Veranstaltungen (aktuální akce, události)
  • Essen und Trinken (jídlo a pití)
  • Sehenswürdigkeiten (památky)
  • Unterkunft (ubytování)
  • Verkehr (doprava)
  • Freizeit (volný čas)
  • Kosten (náklady)

Pokud žáci nerozumějí některým pojmům, pracují s překladačem google translate či s jinými překladači.

Reflexe

Źáci představí ostatním svůj zájezd - vybraný termín, program zájezdu, jaké akce účastníci zájezdu navštíví, jakým dopravním prostředkem budou cestovat, v jakém hotelu budou bydlet, kde se budou stravovat, které památky ve městě Norimberk navštíví. Na závěr seznámí ostatnís náklady na ubytování a s celkovou cenou zájezdu.
Tip: v další hodině mohou žáci zpracovat reklamní plakát k danému zájezdu a sdílet ho on-line s ostatními, poté je možné hlasovat o nejlepší plakát. Je možné toto také zpracovat v papírové podobě jako poster.

Poznámka:

Hodina je časově poměrně náročná, je možné ji upravit tak, že žáci budou pracovat ve dvojicích či v malých skupinkách a každý vyhledá část potřebných informací. Ve dvojici či ve skupině poté mohou také tvořit elektronickou či papírovou formu reklamního plakátu svého zájezdu.

Zpětná vazba z hodiny

evokace – při evokaci vše proběhlo podle očekávání, studenti mají téma Reisen již probrané, proto je jejich slovní zásoba k tématu poměrně široká. Důležité je nezapomenout přiřadit dané výrazy k nadřazeným pojmům, které se v úkolu vyskytují.

uvědomění – studenti pracovali samostatně, všichni mají zkušenosti s internetovými překladači a dobře si poradí s překladem pojmů.

reflexe – na reflexi nezbylo tolik času, kolik by bylo potřeba, práce s vyhledáváním výrazů a jejich překladem trvá poměrně dlouho. Doporučuji věnovat tomuto cvičení dvě hodiny (v ideálním případě dvouhodinovku), kdy by následovala práce na reklamním plakátu a soutěž o nejlepší plakát.

Je možné hodinu i webové stránky jiných německých, rakouských či švýcarských měst, zde jsou návrhy některých dalších odkazů:

www.berlin.de
www.dresden.de - možno zařadit hodinu před vánočním zájezdem do Drážďan
http://www.stadt-meissen.de/
www.bern.ch
www.wien.gv.at
http://www.stadt-salzburg.at/

Rizika:

časová náročnost

Odkazy:

www.nuernberg.de

www.translate.google.com

Zdroje: