Organické názvosloví - názvosloví uhlovodíků

Vloženo dne 2. 6. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Organické názvosloví - názvosloví uhlovodíků

Očekávaný výstup

Žáci aplikují pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů.

Popis

Úvodní aktivity

evokace:

Žáci se rozdělí do čtyř skupin a rozřazují jednotlivé pojmy týkající se uhlovodíků – opakování ze základní školy – metoda čtyři rohy (příklad – alkan – nasycená sloučeniny, jednoduchá vazba,alkyl...). Po pěti minutách učitel zkontroluje práci a vyhodnotí nejlepší skupinu

Popis činnosti:

1. Žáci si připraví sešity a učitel vysvětlí tvorbu názvů a vzorců uhlovodíků, uhlovodíkových zbytků – použité prezentace z metodického portálu RVP.

2. Žáci si v aplikaci škola za školou nejprve vygenerují přiřazování názvů ke vzorcům – postupně nejprve názvosloví nasycených sloučenin, poté názvosloví nenasycených sloučenin a nakonec názvosloví arénů.

3. Samotná aplikace umožňuje žákům okamžitou kontrolu správného postupu.

4. Žáci, kteří jsou z prací dříve hotoví, si v téže aplikaci vygenerují testy, týkající se dané problematiky – nasycené uhlovodíky, nenasycené uhlovodíky, arény.

Reflexe:
Žáci se podívají na hodnocení své práce, učitel promítne z dané aplikace hodnocení žáků. Učitel zadá žákům domácí úkol – sdílené dokumenty, kde žáci doplňují vzorce popřípadě názvy uhlovodíků. V následující hodině provede hodnocení domácího úkolu.

Odkazy:

http://organika.gfxs.cz/?id=8 – studijní materiály

http://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-alkany-a-cykloalkany.html - výklad

http://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-alkeny-a-cykloalkeny.html - výklad

http://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-alkyny-a-cykloalkyny.html - výklad

http://dum.rvp.cz/materialy/chemicke-nazvoslovi-areny.html - výklad

http://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=GCB&svp=-&svp_ch=off – procvičování uhlovodíků – čerpáno pro sdílené tabulky

https://drive.google.com/a/dgkralupy.eu/?tab=wo#folders/0B4ihy_V9GaoeaDdKMUtMb1dkQUU - zadání domácího úkolu

http://www.zaskolou.cz/app/mPoznavaniObrazku/zkouset.asp?polozkaID=87403&urovenSluzeb=10&sekceID=60307&ac=313152779 – přiřazování – nasycené uhlovodíky

http://www.zaskolou.cz/app/mPoznavaniObrazku/zkouset.asp?polozkaID=87403&urovenSluzeb=10&sekceID=60307&ac=313152779 – přiřazování – nenasycené uhlovodíky

http://www.zaskolou.cz/app/mPoznavaniObrazku/zkouset.asp?polozkaID=87403&urovenSluzeb=10&sekceID=60307&ac=313152779 – přiřazování – arény

http://www.zaskolou.cz/app/oUcitel/frIndex.asp?ac=147048981 – test - nasycené uhlovodíky

http://www.zaskolou.cz/app/oUcitel/frIndex.asp?ac=147048981 – test - nenasycené uhlovodíky

http://www.zaskolou.cz/app/oUcitel/frIndex.asp?ac=147048981 – test - arény

Rizika: selhání připojení na internet