Název Ročník Předmět Časová náročnost
Názvosloví solí, hydrogensolí a hydrátů solí 9 chemie 45 min
Laboratorní sklo 8 chemie 90 min
Chemické názvosloví – názvosloví anorganických sloučenin 6 chemie 45 min
Chemické názvosloví - názvosloví komplexních sloučenin 6 chemie 45 min
Organické názvosloví - názvosloví uhlovodíků 7 chemie 90 min
Polymery připravované polymerací - Vlastnosti a použití polymerů 8 chemie 45 min
Přechodné prvky – vybrané sloučeniny přechodných prvků 7 chemie 45 min
Reakce v organické chemii 7 chemie 45 min
Reakce v organické chemii 7 chemie 45 min
Přechodné prvky – železo a jeho sloučeniny 7 chemie 45 min
Periodická soustava prvků I chemie 45 min
Příprava oxidu uhličitého, jeho vlastnosti, měření objemu CO2 v nenaklíčené a naklíčené čočce pomocí čidla Vernier – laboratorní cvičení I chemie 90 min
Steroidy III chemie 45 min
Klasifikace chemických reakcí I chemie 45 min
Klasifikace chemických reakcí I chemie 45 min
Vodík I chemie 90 min
Alkaloidy III chemie 45 min
Alken, alkyn II chemie 90 min
Voda I chemie 45 min
Ropa II chemie 90 min
Bílkoviny III chemie 45 min
Síra I chemie 45 min
uhlovodíky a jejich deriváty II chemie 45 min
Uhlík, křemík I chemie 90 min
Alkalické kovy II chemie 45 min
anorganické sloučeniny II chemie 45 min
Názvosloví komplexních sloučenin II chemie 45 min
Přechodné kovy a železo II chemie 45 min
Názvosloví uhlovodíků II chemie 45 min
Polymery připravované polymerací III chemie 45 min
typy reakcí v organické chemii II chemie 45 min
Surovinové zdroje - ropa II chemie 45 min
Bílkoviny 8 chemie 45 min
Názvosloví anorganických sloučenin 9 chemie 45 min
Voda 8 chemie 45 min
Vzduch 8 chemie 45 min
Značky prvků a názvosloví halogenidů 8 chemie 45 min
Značky prvků a názvosloví halogenidů 8 chemie 45 min
Hmotnostní zlomek 8 chemie 45 min
Látkové mmnožství I chemie 45 min
Laboratorní řád I chemie 45 min
Látkové množství 9 chemie 45 min
Látkové množství 9 chemie 45 min
Dělení směsí - filtrace 8 chemie 90 min
Dělení směsí - destilace 8 chemie 90 min
Dělení směsí - krystalizace 8 chemie 90 min
Zkoumání hydrátů 8 chemie 90 min
Hmotnostní zlomek I chemie 90 min
Vlastnosti halogenidů 8 chemie 90 min
Reakce uhličitanu vápenatého I chemie 90 min
Laboratorní sklo I chemie 90 min
Dělící operace - chromatografie 8 chemie 90 min
Dělící operace - chromatografie 8 chemie 90 min
Vlastnosti látek, rozpustnost 8 chemie 90 min
Koroze 9 chemie 90 min
Příprava jodidu olovnatétho I chemie 90 min
Pivo III chemie 45 min
Lipidy III chemie 45 min
Výpočty z chemických rovnic II chemie 90 min
Polymery připravované polymerací III chemie 45 min
Analytická chemie - argentometrie III chemie 90 min
Plamenových zkoušky II chemie 45 min
Návod na laboratorní cvičení 6 chemie 45 min