Bílkoviny

Vloženo dne 24. 1. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Bílkoviny

Očekávaný výstup

Popis

1. Žáci se rozdělí do pěti skupin, každá skupina si vytvoří na google disku sdílený dokument, do kterého napíše jednu z funkcí bílkovin. Učitel s žáky shrne funkce bílkovin a zajistí, aby každá skupina měla ve svém dokumentu zapsánu jinou funkci.

2. Žáci vyhledají na internetu (mohou použít i doporučené odkazy učitelem) bílkoviny, které do této skupiny patří, jejich vlastnosti, kde se nachází.

3. Vyhledané informace zapíší do sdíleného dokumentu.

4. Vyberou ze skupiny jednoho žáka, který vyhledané informace odprezentuje před třídou.

5. Každý vypracuje test zadaný učitelem – v záložce bílkoviny - test

6. Každá skupina si na google disku vytvoří formulář a vypracuje tři testové otázky uzavřené – s volbou vhodných odpovědí a jednu testovou otázku – otevřenou.

7. Skupiny si navzájem zodpoví testové otázky a ohodnotí své znalosti z této oblasti.

Odkazy:

http://www.amoskadan.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Abiochemie&catid=46%3Adumy&Itemid=57 – prezentace, test – bílkoviny

http://goo.gl/yq34qB - zkrácená adresa

http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/che/met/mbil.pdf - příručka pro učitele