Síra

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Síra

Očekávaný výstup

charakterizujte síru a její sloučeniny, využití v praxi a vliv na životní prostředí

Popis

1. Každý žák si na google disku otevře tabulku, kde v rámci evokace do svého řádku vyplní jednu  jemu známou informaci o síře. Učitel tabulku promítne na plátno a jeden žák shrne informace.

2. Žáci mají na notebooku umístěno video – síra, její vlastnosti a sloučeniny.( každý žák má video nahráno na své flashke). Každý žák si pustí na svém PC video, po shlédnutí videa vypracuje pracovní list umístěný na google disku.

3. K vyplnění pracovního listu může použít i informace vyhledané na internetu na e-chembooku.

4. Na konci vyučovací hodiny učitel promítne řešení pracovního listu, žáci si opraví, popř. doplní informace.

 

Odkazy:

http://www.e-chembook.eu/cs/chalkogeny - www stránky k dohledání informací

http://goo.gl/9s3wv7 - evokační tabulka

http://goo.gl/ghS6ek - pracovní list