Názvosloví anorganických sloučenin

Vloženo dne 26. 10. 2021, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Názvosloví anorganických sloučenin

Očekávaný výstup

Dokáže vytvořit vzorec soli kyslíkaté kyseliny z jejího názvu a naopak

Popis

1. Evokace – zopakování postupu při tvorbě názvosloví solí kyslíkatých kyselin (značky prvků a určení jejich oxidačních čísel) - ve dvojicích

2. Prostudování materiálů na portálu “ mojeskola”

3. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele:

4. Náhodný komplexní test:

5. Vytvořit vlastní test pomocí generátoru testů. Před samotným vytvořením testu je zapotřebí zvolit kapitolu a náročnost.

Dojmy z hodiny:

Pozitivní bylo to, že byli všichni studenti zapojeni do práce, Každý student přitom pracuje podle svého individuálního tempa, takže ti rychlejší nejsou zdržováni a nenudí se a těm pomalejším neunikají souvislosti.

Odkazy:

http://mojeskola.cz/Vyuka/Php/Procviceni.php 

http://mojeskola.cz/Vyuka/Php/Learning/Chemie/selektor2.php