Název Ročník Předmět Časová náročnost
Ústava 8 společenské vědy 45 min
Ideologie, politické strany 8 společenské vědy 45 min
Poměr živin ve stravě 6 společenské vědy 45 min
Test osobnosti II společenské vědy 45 min
Peníze ČR 9 společenské vědy 45 min
Financování politických stran 6 společenské vědy 45 min
Stát 6 společenské vědy 90 min
Státní občanství III společenské vědy 90 min
Náboženství III společenské vědy 45 min
Etické přístupy III společenské vědy 45 min
Náboženství v ČR III společenské vědy 45 min
Dělba státní moc III společenské vědy 45 min
Politické strany I III společenské vědy 45 min
Politické strany II III společenské vědy 45 min
Vlčí děti III společenské vědy 45 min
Politické strany III III společenské vědy 90 min
Test reálií pro cizince 8 společenské vědy 60 min
Firma I 9 společenské vědy 60 min
Firma II 9 společenské vědy 90 min
Makroekonomické ukazatele 9 společenské vědy 90 min
Demokracie 8 společenské vědy 45 min
Ústava 8 společenské vědy 60 min
Lidská práva III společenské vědy 45 min
Typy států 8 společenské vědy 45 min
Ekonomické systémy - opakování 9 společenské vědy 45 min