Laboratorní řád

Vloženo dne 13. 8. 2020, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Laboratorní řád

Očekávaný výstup

Studenti vytvoří dokument s pravidly pro bezpečnostní předpisy, práce v chem. laboratoři

Popis

Evokace:
Studenti si odpoví na otázku, jaká nebezpečí hrozí při práci v chemické laboratoři a proč je tedy nutné mít stanovená pravidla a dodržovat je.

1. Studenti si vytvořili jeden sdílený dokument a do něho každý vpisoval pravidlo, které ho napadlo. Inspirovat se mohou různými bezpečnostními předpisy na internetu nebo laboratorním řádem, který je uveřejněn na internetových stránkách naší školy.

2. Prioritou bylo vytvořit pravidla bezpečného chování v chemické laboratoři tak, aby byla studentům srozumitelná a pokud je sami tvoří, tak i akceptovatelná.

Výsledek studentské práce:

Bezpečnostní pravidla pro práci v chemické laboratoři:

1. Do laboratoří nenosíme školní tašky, necháváme si je ve skříňkách.
2. Do laboratorních učeben nenosíme jídlo, či pití.
3. Do učeben laboratorních prací nosíme zapnutý plášť a přezůvky, nikoliv obuv na ven.
4. Po hodině smažeme tabuli (pokud je potřeba).
5. Na své pracovní ploše udržujeme pořádek.
6. Na laboratorní práce si nosíme tužku, blok a zadání na danou hodinu.
7. V laboratorních učebnách se chováme opatrně.
8. Do učebny nosíme pomůcky na danou hodinu.
9. Nehrajeme si s ohněm ani s chemikáliemi, používanými v hodině.
10. Studenti, kteří mají dlouhé vlasy, si je stáhnou na každou hodinu.
11. Snažíme se nerozbíjet laboratorní nádobí. V případě, že ho omylem rozbijeme, neprodleně informujeme vyučující.
12. Při práci s nebezpečnými látkami nosíme ochranné pomůcky (brýle, rukavice).
13. Pozorně nasloucháme vyučující, případně si zapisujeme.
14. V laboratoři se pohybujeme klidně a opatrně.
15. Při hodině vnímáme, co nám učitel říká (což by mělo být samozřejmostí).
16. Pečlivě posloucháme postup práce, nebo se na hodinu připravíme, jak jsme byli informování, nebo si přečteme potřebné materiály.
17. Do laboratorních učeben chodíme pouze informováni o používání různých typů látek, které se zde nachází, abychom zamezili špatnému nakládání s nimi.
18. Do laboratorních učeben chodíme včas.
19. Do laboratoře vcházíme až s povolením profesora/ky.
20. Nepodpalujeme školu (vědomě).
21. V laboratorní učebně nekřičíme.
22. Kyselinu ředíme tak, že nalijeme kyselinu do vody a ne naopak, hrozí popálení.
23. Pevné kusy zbytků házíme do koše, ne do výlevky. Sklo házíme do oddělené nádoby.
24. Na konci hodiny si vždy po sobě uklidíme.

Zhodnocení:
Zpočátku si studenti své příspěvky vzájemně přepisovali, po chvíli přišli na to, že si musí vytvořit body a každý psát svůj. V průběhu práce se vyčlenil jeden student, který seřadil jednotlivá pravidla tak, jak mají na sebe navazovat. Občas vznikaly i duplicitní příspěvky, ale nakonec byl vytvořen celkem smysluplný dokument.