Látkové množství

Vloženo dne 11. 12. 2019, autor Fričová Viktorie.

Učivo

Látkové množství

Očekávaný výstup

Studenti vypočítají zadané příklady

Popis

Evokace:

1. Studenti si otevřou internetovou stránku: http://chemicke-vypocty.cz/Latkove-mnozstvi.html a prostudují si, co je to hmotnostní zlomek a jak se vypočítá. Mají možnost se seznámit s vzorovým vypočítaným příkladem a následně si zvolí pro test počet příkladů a obtížnost.

2. Spuštěním testu se objeví první ze zadaných příkladů. Studenti ho řeší do sešitu a následně si mohou zkontrolovat, zda jejich postup byl správný. V případě, že si s příkladem neví rady, nohou se podívat na řešení. Pro výpočet mají k dispozici přímo na internetové stránce kalkulačku. Rovněž si zde mohou otevřít periodickou soustavu prvků.

Po vyřešení a zkontrolování příkladu přecházení na zadání dalšího.

Po vyřešení celého testu se studentům objeví hodnocení s úspěšností i časem, který na vyřešení úloh potřebovaly. Toto hodnocení okopírují a vloží do sdíleného dokumentu. Učitel má tak kontrolu, jak studenti pracují.

Ukázka vyhodnocení testu:

Vyhodnocení testu
Úspěšnost: 100 %
Uplynulý čas: 14 minut, 34 sekund.

Tvůj výsledek je vynikající, teď zkus počítat rychleji.
Nezapomínej na správné jednotky!

3. K ověření toho, jak studenti pochopili hmotnostní zlomek, učitel zadá test s vlastními příklady.

4. Na této internetové stránce - http://chemicke-vypocty.cz/ lze procvičovat i jiné chemické výpočty (látkové množství, molární koncentrace, výpočty z chemických rovnic...)

5. Dále je zde možnost pomocí Java aplikace stáhnout příklady do mobilního telefonu http://chemicke-vypocty.cz/ALKAJ-v-mobilu.html 

Dojmy z hodiny: Studenti pracovali samostatně každý podle svého individuálního tempa. Někteří podle mého názoru spočítali poněkud méně příkladů, než bych očekávala. Proto je žádoucí, aby se studenti naučili rychleji pracovat se sdílenými dokumenty. Rovněž je vhodné na začátku hodiny zopakovat, co je látkové množství.