Role učitele jako člověka, který vše ví a jako jediný může žákům předat informace, je neomylný a má vždy pravdu, se mění. Vnímají ji jinak žáci, ale i učitelé, kteří to bohužel většinou hodnotí slovy, že dnešní děti nejsou takové, jaké bývaly. Nejsou a nebudou stejné. Dnešní mladí lidé mají jiné schopnosti a dovednosti, které získali tím, že vyrůstají v "digitálním věku". My učitelé jim samozřejmě nemůžeme stačit, ale nemůžeme tento problém ani smést ze stolu tím, že před moderními technologiemi budeme zavírat oči jakoby neexistovaly.

Můžeme přiznat, že nejsme dokonalí, ale stejně jako chceme po žácích, aby se učili, musíme i my ukázat ochotu se učit. A i když budeme ve střílečkách, ve facebooku i v ovládání tabletu daleko pozadu, důležité je, abychom dokázali posoudit výsledky žákovského snažení po odborné stránce. Češtinář nemusí umět vytvořit grafickou podobu časopisu, ale když mu žák svůj elektronický časopis přinese, musí si v něm učitel dokázat orientovat, a hlavně musí dokázat ocenit jazykový projev a obsah. A je dost pravděpodobné, že jazykový projev tohoto žáka bude mnohem lepší, než jaký by byl, kdyby měl psát článek na stejné téma do sešitu. Učitel působí jako odborník ve svém oboru, který vyhodnotí

Obdobné analogie lze najít samozřejmě i ve všech ostatních předmětech.

POstup projektu

 

Cílem projektu e-VIK (výuka, individualizace, koučink) bylo vytvořit a odzkoušet soubor dovedností (technických i metodických) spojených se změnou role učitele ve škole a ve společnosti a aplikovat je opakovaně přímo ve výuce. Tento web prezentuje část materiálů, které v průběhu realizace vznikly.

Projekt probíhal 21 měsíců (leden 2013 - prosinec 2014)

Klíčové aktivity

  1. Školení a workshopy pro učitele
  2. Analýza ŠVP, hledání vhodných oblastí a tvorba metodiky výuky
  3. Interaktivní výuka v hodinách
  4. Výměna zkušeností, vyhodnocení a začlenění do ŠVP
  5. Šíření výsledků a metodik na další školy